Katolikus gimnázium, Gödöllő, 1921

Budapestvidéki Tankerület. A GÖDÖLLŐI KIR. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTÉS ÍTŐJ E AZ 1921—22-IKI TANÉVRŐL. — TIZENEGYEDIK ÉV. — KÖZZÉTESZI: Dr. JÁMBOR GYÖRGY ID. IGAZGATÓ. ( GÖDÖLLŐ, 1922. tv

Next

/
Thumbnails
Contents