Katolikus gimnázium, Gödöllő, 1924

Budapest vidéki Tankerület. A GÖDÖLLŐI KIR. KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—25-IK TANÉVRŐL. — TIZENNEGYEDIK ÉV — KÖZZÉTESZI: Dr. JÁMBOR GYÖRGY IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1925. Liberty nyomda ráday-ütca i i

Next

/
Thumbnails
Contents