Katolikus gimnázium, Gödöllő, 1926

Budapestvidéki Tankeriilei A GÖDÖLLŐI KIR. KATH. REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL — TIZENHATODIK ÉV — KÖZZÉTESZI PIROSKA DEZSŐ M. IGAZGATÓ WODIANER F. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT RT. KÖNYV- ÉS HIRLAPNYOMDÁJA BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.

Next

/
Thumbnails
Contents