Gyermekgyógyászat, 1950 (1. évfolyam, 1-6. szám)

GYERMEKGYÓGYÁSZAT AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET GYERMEKORVOS SZAKCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA Főszerkesztő, felelős szerkesztő: DR. OEGESI KISS PÁL Szerkesztők: DR. SÁRKÁNY JENŐ, DR. VINCE ISTVÁN Szerkesztőbizottság: Dr. Csapó József, dr. Flesch Ármin, dr. Kerpel-Fronius Ödön dr. Lénárt György, dr. Petényi Géza, dr. Surányi Gyula Qjs. 1 9 5 0. I. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK Albert Ármin dr.: Űjszülöttkori gennyes parotitis esetek ....................................................... 153 Bn rta Lajos dr. és Erdős Zoltán dr. : Tay—Sachs-féle betegség és mongolizmus együttes elő­fordulása ................................................................................................................................... 107 Barta Lajos dr. : (lásd Gerlóczy Ferenc dr.) ............................................................................. 142 B oda Domokos dr. : (lásd Ferencz Pál dr.).................................................................................. 36 Dombrovszkaja Ju. F. : Pavlov emésztés terén végzett munkásságának jelentősége a gyermek­gyógyászat számára ................................................................................................................ 81 Erdélyi Mihály dr.: (lásd Szutrély Gyula dr.) .......................................................................... 42 Erdős Zoltán dr. : (lásd Barta Lajos dr.) .................................................................................. 107 Farkas Éva dr. és Skaloud Ferenc dr. : Csecsemőkori mandibula tumor................................ 155 F erencz Pál dr. és Boda Domokos dr. : A liquor cerebrospinális redukáló anyagai agyhártyagyul­ladásban és toxicosisban ....................................................................................... 36 Flesch István dr. : Hyperlymphocytosis acuta asymptomatica ................................................ 7 Folyóiratszemle ................................................................................................................ 32, 79, 111 +-Gegesi Kiss Pál dr. : A fertőzés szerepe a csecsemőkori sorvadásos kórképek kialakulásában.. 33 Gefferth Károly dr.: (lásd Gerlóczy Ferenc dr.) .. ■................................................................. 98 G erlóczy Ferenc dr. és Gefferth Károly dr. : Osteochondritis non syphilitica ......................... 98 Gerlóczy Ferenc dr. és Barta Lajos dr. : Myositis ossificans progressiva ............................. 142 Jakabfi Imre dr. : (lásd Kövér Béla dr.).......................................................................••............ 14 K assay Dezső dr. : Bronchoscopia csecsemő- és gyermekkorban ............................................ 113 Kövér Béla dr. és Jakabfi Imre dr. : A csecsemőkori latens fülfolyamatokról az 1948—49. év tapasztalatai alapján................................................................................................................ 14 Kövér Béla dr.: (lásd Kulin László dr.)........................................................................................ 88 Kulin László dr. és Kövér Béla dr. : A croup laryngis és a frontváltozások összefüggése egy járvány-periódus alatt ............................................................................................................ 88 Lombos Oszkár dr. : Acutan fellépő symmetriás száraz gangraena esete ......................... 104 Lukács V. Ferenc dr. : (lásd Révész Klára dr.).......................................................................... 138 M aszlov Sz. : Az öröklés és az alkati rendellenességek kérdései a gyermekgyógyászatban .... 2 Révész Klára dr és Lukács V. Ferenc dr. : Riboflavin hiány a csecsemőkorban..................... 13ÜF Ska loud Ferenc dr.: (lásd Farkas Éva dr.) .............................................................................. 155 Szakcsoport hírei ............................................................................................................... 28, 74, 110 Sz akcsoport Vezetősége : Induláshoz............................................................................................. 1 Szutrély Gyula dr. : Adatok a tricuspidalis billentyű relatív elégtelenségének pathológiájához 21 Szutrély Gyula dr. és Erdélyi Mihály dr.: A szív és nagyerek fejlődési rendellenességének röntgen­diagnostikája .................................. 42 Felelős kiadó: Kobzos Ferenc, az Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó Vállalat vezetője 5010887, Athenaeum Nyomda 9-V Le*í£r? Al ГЯ róni Béla)

Next

/
Thumbnails
Contents