Gyermekgyógyászat, 1954 (5. évfolyam, 1-12. szám)

I955A'P R.2 % А GYERMEKGYÓGYÁSZAT AZ ORVOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET GYERMEKORVOS SZAKCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA 1954. ÉVI V. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE r, Augmztin Vince : A gyermekgyógyászati röntgenvizsgálatok módszertana . . . 289 Backhausz Richárd, Kamarás János és Osztovics Magda : Skarlatina antitoxin kimutatása emberi vérsavóban szemiszolid közegben végzett precipitációs reakcióval............................................................................................................................. 21 Bajthag Rezső (lásd Gyergvai Károly és Gergely Károly) ..................................... 235 ifj. Balogh Károly (lásd Schuler Dezső) ......................................................................... 276 Barta Lajos és Qáthy Erzsébet: A vérketonszint és tartalék alkáliérték meghatá­rozásának jelentősége a gyermekkori diabetesben ........................................... 328 B arta Lajos és Láncos Ferenc : A serum káliumszint és vizelettel ürített kálium közötti összefüggések diabetesben ........................................................................... 250 _ B arta Lajos és Láncos Ferenc: Súlyos hypokalaemia diabeteses eoma alatt 309 Barta Lajos, Németh Eleonóra, Solti Ferenc és Tornyos Károly: A tetraethyl ammoniumbromid hatása diabetes mellitusban szenvedő betegek cukor­anyagcseréjére .................................................................................................................... 367 Berki Ervin (lásd Schneider József) .................................................................................. 60 Binder László : A bélinvaginatlo röntgendiagnosisa a gyermekkorban és az irrigo­szkopiás desinvaginatio kérdése ................................................................................ 242 Biró Ferenc és Hutás Imre : Cranium lacunare congenitum....................................... 283 Boda Domokos : A csecsemőkori toxicosis és atrophia sejtanyagcseréje a vörös­vértestek vizsgálata alapján ....................................................................................... 134 Bodrogi György és Pamlényi István : A pitvari hangról........................................... 267 B ollobás Béla: A kanyarós fülszövődménvek jelentősége ................................ 331 O ikkiróinkhoz 6. sz. borító 3. old. к Farkas Gabriella: Adatok a coli dyspepsia klinikumához......................................... loö-«— F azekas Árpád: Kisgyermekkori hererák esete ........................................................... 159 F ekete László (lásd Szalav Elemér) .................................................................................... II] Fl esch István és Halász Stefánia : A BOG-kérdés mai állása ................................ 321 L eltári szám: kh^ ?:'l •, KWÍiYVlAKA i 1

Next

/
Thumbnails
Contents