Gyermekgyógyászat, 1966 (17. évfolyam, 1-12. szám)

Acs Éva (lásd Schuler Dezső, Mosonyi László és Kiss Sándor) . . ..................................... 371 B alogh László (lásd Hirsch Tibor és Dorogi János) ............................................................ 248 Baráth Károly és Lőrinczi Kázmér: Chondroangiopathia calcarea seu punctata (Cocchi) ........................................................................................................................................... 89 Barta Lajos, Cserháti Endre, Prém Géza és Vedresné Tóth Márta: Diabeteses gyer­mekek tünetszegénv hvpoglvkaemiájának befolyása az EEG-ra.......................... 161 B arta Lajos: Beszámoló az idegregulatio problémáival foglalkozó simposiumról (Beríin november 16—16) 254 Barta Lajos, Fischer János, Jámbor Mónika, Makói Zita, Reif Márton és Rókay Edit: Secularis acceleratio és hypertonia........................................................................ 257 Benyó János, Erős Tibor és Kolláth Zoltán: Serum transsulfurase-meghatározés hepatitises betegeknél ........................................ 201 B erky Lajos (lásd Róna Borbála, Csűrös Csaba, Jeckel Klára, Kaposvári Júlia, Major Magda és Mráz Tibor ................................................................................................ 294 Berndorfer Alfréd: Az úgynevezett „veleszületett rendellenesség betegségek” pathogenesisének problémája ................................................................................................ 187 Boda Domokos, Tóth György, Murányi László és Eck Erna: A szervezet homeos­tasisa kicseréléses transfusio során...................................................................................... 35 Boda Domokos: A reanimatio pathophvsiologiája................................................................. 225 Boda Domokos (lásd Kovács Zoltán, Virágh István és Tóth György) ........................ 65 B udai József és Kiss Sándor: Saccharose intolerantia ....................................................... 24 Csapó József: Dehydratio vagy toxicosis ................................................................................. 33 C sapó József: Aktív immunizálás vírusbetegségek ellen..................................................... 124 Cserháti Endre (lásd Barta Lajos, Prém Géza és Vedresné Tóth Márta)...................... 161 C sorba Sándor (lásd Péter Ferenc és Jezerniezky Judit)..................................................... 154 Csűrös Csaba (lásd Róna Borbála, Berky Lajos, Jeckel Klára, Kaposvári Júlia, Major Magda és Mráz Tibor)..................................................................................................... 294 Csűrös Éva (lásd Kamarás János)................................................................................................ 144 Demcsákné Kelen Ilona: Bevezetés a neuro-muscularis relaxatio gyermekgyógyá­szati alkalmazásához ................................................................................................................. 376 Dirner Zoltán (lásd Ivádv Gyula).................................................................................................. 312 Dorogi János (lásd Hirsch Tibor és Balogh László) ............................................................ 248 Dömök István: Vírusbetegségek^a gyermekkorban. I. Virológia .................................. 97 Durkó Irén (lásd Szabó Lajos, É. Nagy Mária és Obál Ferenc) .................................... 129 E ck Erna (lásd Boda Domokos, Tóth György és Murányi László)............................... 35 E rős Tibor (lásd Benyó János és Kolláth Zoltán) ................................................................. 201 Édes István, Fekete Márta és Hegedűs Gizella: Gyermekkori ulcus-betegség és perforatio • • •,•............................................................................................................................. 174 Fekete Márta (lásd Édes István és Hegedűs Gizella)............................................................ 174 Ferdinándy Kond: A reticulocytaszám értékelhetőségéről a chloramphenicol kezelés vérképzőszervi hatásának ellenőrzésében.......................................................... 30 Fischer János (lásd Barta Lajos, Jámbor Monika, Makói Zita, Reif Márton és Rókay Edit) ................................................................................................................................. 257 Flesch István: Adatok a BCG-oltások előtti tuberkulinszűréshez.................................. 11 Fülöp Tibor, Kopcsányi Ignác és Pilaszanovich Imre: Hydrohaematosalpinx gyermekkorban .......................................................................................................................... 350 Gasparik Mária (lásd Stuber Adrienne)....................................................................................... 317 Gerlóczy Ferenc, Láncos Ferenc és Szabó József: Az E-vitamin capilláris resisten­tiára gyakorolt hatásának vizsgálata gyermekkori purpurákban........................ 289 G orácz Gyula, Márk István és Király László: Véna cava superior sinistra................. 53 G öllesz Viktor: Oligophren gyermekek hyperactivitásának mérséklése Trioxa­zinnal ................................................................................................................................................ 343 Gyergyai Károly, Páll Gábor és Rosinger Andor: Az agykoponyacsontok osteomye­litise a csecsemőkorban ..................... 366 H alász Margit: A Marfan-syndroma két esete ...................................................................... 309 Halász Stefánia: A tuberculin allergia titrálása fertőzött és védoltott gyermekeken intracutan tuberculin-próbákkal ......................................................................................... 70

Next

/
Thumbnails
Contents