Gyermekgyógyászat, 1967 (18. évfolyam, 1-4. szám)

TARTALOM Abonyi Dezső (lásd Bazsó János)..................................................................................................... 352 Ambró Irma és György Ilona : Adiponecrosis subcutanea neonatorum .......................... 547 A nderká Irén (lásd Benyó János és Erős Tibor)..................................................................... 411 A ntoni Pál: Splenoportographiával igazolt lép-vénáthrombosis esete.......................... 275 A szódy l mre : A pubertás kérdései a nőgyógyászati rendelésen......................................... 513 Balló Tibor (lásd Jurányi Róbert és Wartha Sarolta)........................................................... 79 B arna László (lásd Kovács Klára és Székely Olga)................................................................... 91 Barna Mária (lásd Voltay Béla és Vásárhelyi Katalin)......................................................... 149 Barna Mária (lásd Voltay Béla, Vásárhelyi Katalin és Major Vencel).......................... 305 B arta Lajos : Beszámoló az V. karlsburgi diabetes symposiumról.................................... 283 B arta Lajos : A pubertas befolyása a fejlődésre........................................................................ 437 Barta Lajos és Molnár Mária : Cukorterhelések hatása diabeteses gyermekek zsír­anyagcseréjére ............................................................................................................................... 403 Barta Lajos, Szőke László és Vándorúé Szobotka Viola : Kövér gyermekek csökkent munkavégző-képességének kérdése................................................................................. . . 400 B alta Lajos, Török Agnes és B. Bedö Magdolna : Diabeteses gyermekek nyári tábo­rozásának jelentősége................................................................................. 289 Barlha Lajos: A pubertás-korúak társadalmi beilleszkedésének problémáiról......... 472 B azsó János és Abonyi Dezső : A születési súlyra ható tényezők vizsgálata foetal is növekedés-visszamaradottságban................ 352 B . Bedö Magdolna (lásd Barta Lajos és Török Ágnes)........................................................... 289 B encze Béla (lásd Lengyel József és Potondi András)........................................................... 200 B enyó János, Vissy Agnes és Vissy Károly : Pseudoeroup-syndroma és bronchitis spastica kapcsolata az influenzajárványok és a meteorológiai helyzet alakulá­sával 10 éves beteganyagban.................................................................................................. 90 Benyó János, Erős Tibor és Anderkó Irán : További vizsgálatok serum transsulfu­raseval ............................................................................................................................................. 411 Beregszászi Gyula, Sári fíálintné, Korács Ilona és Körér Béla : Adatok a spastikus bronchitisben szenvedő gyermekek későbbi sorsához................................................ 250 B eregszászi Gyula (lásd Tornai Alajos)......................................................................................... 100 Beregszászi Gyula (lásd Kövér Béla, Sári Bálintnó és Kovács Ilona)............................... 100 B eregszászi Gyula (lásd Csorba Sándor, Koller Miklós és Nagy Judit)............................ 551 B illes Jánosné (lásd Kassai Stefánia és Makói Zita)................................................................ 08 B odánszky Hedvig (lásd Miriszlay Ernő)...................................................................................... 312 Bozsik György (lásd Gerlóczy Ferenc, Molnár Mária, Nádor Vera és Szatmáry Sándor)............................................................................................................................................. 1 Buda Béla : A serdülőkor szociál-psychologiai problémái.................................................... 489 B ukovinszky László : Fiatal nők nemi aktivitásának problémái......................................... 510 Csépke Erzsébet (lásd Palásthy Géza).............................................................................................. 130 Csillag Miklós : A serdülőkor nőgyógyászati problémái....................................................... 444 ('sorba Sándor, Koller Miklós, Beregszászi Gyula és Nagy Judit : Adat a Stevens — Johnson-syndroma llerpos simplex virusaetiologiájához........................................... 551 D énes János és Lukács V. Ferenc : Újszülöttkori spontán gyomorátfúródás.............. 278 D énes János, Thür Antal, Láb József és Ziszi Kleoniki: Tapasztalataink a veleszüle­tett nyelőcsőelzáródás sebészi kezelésében................. 560 Dómján Jánosné (lásd Frank Kálmán és Mangliár Károlyné)........................................... 359 E iben Ottó : A pubertas-kor anthropologiai problémái......................................................... 453 E mber Magda (lásd Szórády István és Tápai Tekla).............................................................. 214 Engländer Zsuzsa és Tömörkény Endréné : Diaeteticai és szervezési tapasztalatok cukorbeteg gyermekek üdültetésével kapcsolatban....................................................... 294 Erős Tibor (lásd Benyó János és Anderkó Irén)..................................................................... 411 F azekas I. Gyula és Kosa Ferenc : Csecsemőhalál ágytollak belégzése következtében 420 3

Next

/
Thumbnails
Contents