Gyermekgyógyászat, 1967 (18. évfolyam, 1-4. szám)

Kemény Pú] : Megemlékezés a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évforduló­járól . . ............................................................................................................................................ 433 Kereszti Gedeon és Szeberényi György : Újabb adatok a süketség aetiológiájálioz. ... 317 Kény Lajos : Spondyloepiphysealis dysplasia pseudoaehondroplasiás formája .......... 250 K iszely Katalin: Epilepsiás gyermekek epizodikus psyohés zavarai I. Dysphoriás epizódok........................................ 235 Kiszely Katalin : Epilepsiás gyermekek epizodikus psyohés zavarai. II Psychoticus epizódok........................................................................................................................................... 242 Knbulinczky Kornél (lásd Nagy György)................................................................................... 129 K ocsis Zsolt : Halvaszületett kora-magzatok hypoxiás cerebralis elváltozásai.......... 107 K ocsis Zsolt és Gyurcsik András : A szívizom káliumtartalma „respiratory distress­syndroma” esetén........................................................................................................................... 391 Koller Miklós (lásd Csorba Sándor, Beregszászi Gyula és Nagy Judit.)........................... 551 Korányi György : Rubeola — Régi betegség új megvilágításban és az „újszülöttkori (congenitalis) rubeola syndroma’”......................................................................................... 132 K oref Oszkár (lásd Kádár András és Fehér Tibor)................................................................... 457 Kása Ferenc (lásd Fazekas I. Gyula)............................................................................................ 420 Kovács Erzsébet (lásd Gergely Károly)............................................................................................ 122 Kovács Erzsébet (lásd Simon György és Kovács István)....................................................... 187 K ovács Ilona (lásd Kövér Béla, Beregszászi Gyula és Sári Bálintné)............................... 100 K ovács Ilona (lásd Beregszászi Gyula, Sári Bálintné és Kövér Béla)............................... 250 K ovács István (lásd Simon György és Kovács Erzsébet)............'........................................ 187 K ovács Klára, Földes Gyula és Székely Olga : Újszülöttkori nephritis apostematosa 87 Kovács Klára, Székely Olga és Barna László : Az újszülöttkori card iáin sufficientia (chalasia) ......................................................................................................................................... 91 Kovács Zoltán, Veress Ilona, Márkus Vera és Páldy László) : A koraszülöttek inter­stitialis plasma-sejtes pneumoniájának gyakoriságát befolyásoló tényezők .... 217 Könyvismertetés................................................................................................................ 144, 285, 431 Körmendy István : Társadalmi problémák a serdülők egészségvédelmével kapcso­latban ............................................................................................................................................. 479 Kövér Béla, Beregszászi Gyula, Sári Bálintné és Kovács Ilona: Bronchiolitis és allergiás diathesis ........................................................................................................................ 160 Kövér Béla (lásd Beregszászi Gyula, Sári Bálintné és Kovács Ilona)............................. 250 L éb József (lásd Dénes János, Thür Antal és Ziszi Kleoniki)................................................ 500 L engyel József, Potondi András és Bencze Béla : Újraélesztés a gyermekkorban.......... 200 L ukács V. Ferenc (lásd Dénes János)........................................................................................... 278 M ajláth György : Serdülőkori nemi problémák........................................................................... 519 Makói Zita (lásd Kassai Stefánia és Billes Jánosné).............................................................. 08 M akói Zita (lásd Kassai Stefánia és Simon Hedvig).............................................................. 543 M akói Zita (lásd Rosta János és Reif Márton).......................................................................... 191 Major Vencel (lásd Voltav Béla, Vásárhelyi Katalin és Barna Mária)............................. 305 M angliár Károlyné (lásd Frank Kálmán és Dómján Jánosné)............................................ 359 Marczinkovics Rozália (lásd Gergely Mihály) ........................................................................... 119 Markó Zsuzsa (lásd Schóda Vilmos).............................................................................................. 393 Márkus Vera (lásd Kovács Zoltán, Veress Ilona és Páldy László).................................... 217 M estyán Gyula (lásd Fekete Miklós és Járai István)................................................................. 300 Miriszlay Ernő és Bodánszky Hedvig : Tapasztalataink a csecsemő- és gyermekkori otitisek conservativ gyógykezelésében................................................................................ 312 Molnár Mária (lásd Gerlóczy Ferenc, Bozsik György, Nádor Vera és Szatmáry Sán­dor) ................... . ......................................................................................................................... 1 M olnár Mária (lásd Barta Lajos)..................................................................................................... 403 Nábrády János : A fenilketonuria korai diagnosisáról............................................................ 201 Nádor Vera (lásd Gerlóczy Ferenc, Molnár Mária, Bozsik György, Szatmáry Sándor) I Nagy György és Kobulniczky Kornél: Intramuralis szívfibroma....................................... 129 Nagy Judit (lásd Csorba Sándor, Koller Miklós és Beregszászi Gyula).......................... 551 N agy László (lásd Székely Áron)..................................................................................................... 173 Nagy László (lásd Schöngut László és Nagyenyedi Zsuzsa)................................................ 336 N agy Magdolna (lásd Ivády Gyida és Obál Ferencné)............................................................ 221 Nagyenyedi Zsuzsa (lásd Schöngut László és Nagy László)................................................ 330 N ánássy Endre (lásd Haraszti Antal)............................................................................................ 398 Obál Ferencné (lásd Ivády Gyula és Nagy Magdolna)............................................................ 221 Osváth Pál és Soltysiak Janina : Inhalatios allergen-források előfordulása asthmás gyermekek lakásában ............................................................................................................... 321 Osváth Pál és Soltysiak Janina: A légúti váladék és véreosinophilia vizsgálatának jelentősége a gyermekkori légúti allergiás betegségek diagnosisában................... 326 ö rley Judit és Jurányi Róbert: A genitalis fluor jelentősége a pubertásban................. 463

Next

/
Thumbnails
Contents