Gyermekgyógyászat, 1972 (23. évfolyam, 1-4. szám)

TARTALOM Abajfy Márta (lásd Zimányi István és Sigmund Anna).......................................................... 563 Adler Péter (lásd Bohátka László, Wegner Herbert) .............................................................. 363 Á lmos Sándor (lásd Szabó László, Perjés Kornél és Mórocz József).................................. 65 Árvay Attila : A pulmonalis hypertonia jelentősége a congenitalis vitiumok zárt reconstruetiójában ..................................................................................................................... 331 Ballá József (lásd Csepeli Hilda és Lukács V. Ferenc) .......................................................... 99 Bándi Tamás, Rumpler Jolán és Nevihostényi György : Antallerg-kezeléssel szerzett tapasztalataink gyermekkori asthma bronchiale és bronchitis spastica esetei­ben ..................................................................................................................................................... 496 Barna Mária : Vércukorszint-vizsgálatok acut enteritises csecsemőkben és kisde­dekben ............................................................................................................................................. 69 Barta Lajos, Hittner Imre és Regöly-Mérei Andrea: Pseudohermaphroditismus masculinus XX/XY mosaicismussal.................................................................................... 24 Barta Lajos : Beszámoló az Európai Diabetes Társaság VII. southamptoni kong­resszusáról ...................................................................................................................................... 284 Barta Lajos : Hyper- és hypoglykaemiás állapotok gyermekkorban............................... 346 B artha Tibor (lásd Tóth Margit, Kósa Zsuzsanna, Jancsó Ágnes és Dömök István) . 384 Bazsó János és Ludmány Komád : Placentaris transfusiós syndroma............................. 566 Becker Ilona, Simon Gabriella, Gzirok Éva és Durst János : Előrement betegségek miatt leromlott csecsemő Acinetobacter anitratum okozta meningitisének gyógyult esete ................................................................................. 254 Beregszászi Gyula, Kövér Béla, Fazekas László, Vidovszky Márta, Sári Bálintné és Kovács Ilona : A bronchitis spastica és néhány meterológiai tényező össze­függése ............................................................................................................................................. 454 Beregszászi Gyula (lásd Kövér Béla és Jezerniczky Judit) ................................................... 448 Biró Éva (lásd Saád András, Ormóshegyi Magdolna) ............................................................ 368 B oda Domokos : A nephrosis-syndroma immunosuppressiv kezelésének klinikai és therapiás alapjai .......................................................................................................................... 145 Boda Domokos : A foetalis vérkeringés és annak változása a születés után................... 290 B odánszky Hedvig és Redstone David : Újszülött csecsemők hőmérsékletének és plasma glucose szintjének változása az élet első órájában ......................................... 510 B odor Elek (lásd Tasnádi Géza és Dorogi János) ..................................................................... 546 B odrogi György és Lukács V. Ferenc : Az újszülöttkori bacterialis meningitisről .... 201 Bodrogi György (lásd Bodrogi Ildikó) ................................. 184 B odrogi Ildikó és Bodrogi György : A cardiogramm első deriváltjának értéke a szív eontractilitásának felbecsülésében ...................................................................................... 184 Bognár Ilona : Nyelőcsőben hosszú ideig beékelt idegentest és szövődményei............ 58 B ohátka László, Wegner Herbert és Adler Péter : Diabeteses gyermekek fogváltása . . 363 Böröcz Lajos : A pulmonalis hypertonia jelentősege a-congenitalis vitiumok nyitott reconstruetiójában ..................................................................................................................... 335 Breitner Valéria (lásd Jákics József) .............................................................................................. 21 Brenner Józsej és Metzl János: Postnatalis koponya-trauma műtéttel gyógyított esete ................................... 119 B renner József, Metzl János és Rohonyi Béla: Félnapos korban észlelt colon-per­foratio Kiebsiella-peritonitissel ............................ 560 B úcsú Csapó Józseftől.......................................................................................................................... 1 Budai József és Nyerges Gábor : Koncepciók és kísérletek a vírushepatitisek immu­noprophylaxisában ................................................................................... 9 Budai József (lásd Nyerges Gábor) ................................................................................................ 16 Budai József és Timár László : A „Semicillin” therapiás hatása csecsemők és gyer­mekek enteralis fertőzéseiben ................................................................................................ 205 Bujalka Rezső : Óriás máj -haemangioma újszülöttben.......................................................... 94 Büky Béla : Morgagni—Adams — Stokes-syndroma gyermekkorban ............................. 261 3

Next

/
Thumbnails
Contents