Gyermekgyógyászat, 1984 (35. évfolyam, 1-4. szám)

1984 / 1. szám

GYERMEKGYÓGYÁSZAT A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGÁNAK ORSZÁGOS FOLYÓIRATA Főszerkesztő, felelős szerkesztő: Gegesi Kiss Pál dr. Szerkesztő: Székely Áron dr. Tanácsadó testület: Frank Kálmán dr., Gerlóczy Ferenc dr., Kerpel-Fronius Ödön dr., Kulin László dr., Sárkány Jenő dr. A szerkesztő bizottság tagjai: Boda Domokos dr., Karmazsin László dr., Mestyán Gyula dr., Miltényi Miklós dr., Nyerges Gábor dr., Schuler Dezső dr., Velkey László dr. Szerkesztőség: Budapest VIII., Bókay János u. 53. Telefon: 138-212 Kéziratokat kérjük a Szerkesztőség címére küldeni. Eredeti dolgozatokhoz 3 gépelt példányban rövid összefoglalást kérünk mellékelni. Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 1374 Pf. 566. Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660 Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta Hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1., postacím: Budapest 1900) közvetlenül vagy átutalási postautalványon, valamint átutalással a PKHI MNB 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámlára Előfizetési díj egész évre: 380,-Ft Megjelenik negyedévenként 2420 példányban Egyes példányok beszerezhetők az Ezermester és Üttörő Bolt Vállalat Ifjúsági Mozgalmi Propaganda Boltjában (Bp. VII. Majakovszkij u. 15.) Példányonkénti eladási ár: 95,—Ft Index: 25 361 Révai, Eger - Felelős vezető: Horváth Józsefné dr.

Next

/
Thumbnails
Contents