Gyógyszerészi Hetilap, 1897 (36. évfolyam, 1-53. szám)

1897-01-01 / 1. szám

’ .... Jiy/, lYrt , "1 G YÓGYSZERÉSZI HETILAP. A GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOK ­FEJLŐDÉSÉNEK és a „Magyarországi gyögyszerész-egyief' hivatalos KÖZLÖNYE.- — -*eaéc=5í—— Szerkeszti és kiadja id. SCHÉDY SÁNDOR. Harmincötödik évfolyam. 1896.­Budapest, 1896. NYOMATOTT GARAI MÓR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN Károly-körut 3. Huszárház.

Next

/
Thumbnails
Contents