Katolikus Mezőgazdasági Iskola, Gyöngyös, 1929

if 1 I I i I I i Közti OSWALD, G É Z ^ IGAZGATÓ Kiadja: a R. KATH. ISKOLASZÉK. (5 y~ö-n'jfy ő s. Nyomatott a .Hangya"-könyvnyomdában 1930. A gyöngyösi róm. kath. FELSŐ MEZŐGAZDASÁG! ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1929—3U. ISKOLAI ÉVRŐL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents