Református gimnázium, Gyönk, 1890

TARTALOM. I. Jelentés az 1890—91-ik isk. évről. II. Az intézet kormányzata. III. Tanítói személyzet. IV. Tananyag. У. A tanulók névsora és érdemsorozata. VI. Statisztikai kimutatás. VII. Tanszertári gyarapodás. VIII. Ösztöndijak, jutalmak és segélyezések. IX. A jövő' iskolai évre vonatkozó tudósítás.

Next

/
Thumbnails
Contents