Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1922

loa 1 -bo C5 A GYŐRI SZENTBENEDEKRENDI CZUCZOR GERGELY KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922—23. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : D R BOROS ALÁN IGAZGATÓ. GYŐR, 1923. GYŐREOYHAZMEGYEI ALAP KÖNYVSAJTÓJA. — 4542.

Next

/
Thumbnails
Contents