Állami leánygimnázium, Győr, 1934

BUDAPESTVIDÉKI KIR. TANKERÜLET. A GYŐRI M. KIR. ÁLLAMI APPONYI ALBERT GRÓF LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1934—35. ISKOLAI ÉVRŐL. 27. ÉVFOLYAM. KÖZZÉTETTE s STRASSER SÁNDOR K1R. IGAZGATÓ. BAROSS-NYOMDA : UZSALY ÉS KONCZ NYOMÁSA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents