Katolikus Tanítóképezde, Győr, 1911

ÉRTESÍTŐ a Győri Kir. Kath. Tanító- és Kántorképző­Intézetről az 1911—12-ik iskolai év végón. Közli : HALLER JÓZSEF, igazgató. Győrött, 1912. Győregyházmegye könyvsajtója.

Next

/
Thumbnails
Contents