HELIKON - VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 15. ÉVFOLYAM (1969)

1969 / 1. sz.

HELIKON VILÁGIRODALMI FIGYELŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA Szerkesztő Bizottság: BODNÁR GYÖRGY BOR KÁLMÁN T. ERDÉLYI ILONA HOPP LAJOS KÖPECZI BÉLA MIKLÓS PÁL LUDMILLA SARGINA SZIKLAY LÁSZLÓ VAJDA GYÖRGY MIHÁLY Felelős szerkesztő KÖPECZI BÉLA Szerkesztő HOPP LAJOS Technikai szerkesztő T. ERDÉLYI ILONA Szerkesztősén: Budapest XI., Ménesi út 11—13. Tel.: 269-266. Szerkesztőségi órák: hétfón 10—12 óra között Belső munkatársak: BOJTÁR ENDRE KOVÁCS JÓZSEF TÁLASI ISTVÁN VARGA LÁSZLÓ H ELI KON VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 1989/1. XV. ÉVFOLYAM Megjelenik évente négy füzetben A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HIR­LAPIRODANAL, Budapest V., József nádor tér 1 és bármely postahivatalban. Csekkszámlaszám egyéni: 81.267, közületi: 81.088. MNB egyszámlaszám: 8. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ-nál, Budapest V., Alkot­mány u. 21. Telefon: 111-010. Csekkbefizetés! számla 05,915,111-48. MNB egyszámlaszám: 48. az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: Budapest V., Váci utca 22., Telefon: 185-812. Előfizetési dl] egy évre 32,— Ft. X A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Igazgatója Műszaki szerkesztő: Merkly László A kézirat nyomdába érkezett: 1989. II. 13. Példányszám: 1300 Terjedelem: 17,15 (A/5) ív 69.87141 Akadémiai Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bernát György Index: 25.380

Next

/
Thumbnails
Contents