HELIKON - VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 30. ÉVFOLYAM (1984)

1984 / 1. sz.

HELIKON ÖSSZESÍTETT TARTALOMJEGYZÉK 1984 Polémiák a Francia Forradalom előtt 1 Svájc népeinek irodalma - svájci irodalom? 123 TANULMÁNYOK BalkányiMagdolna: Friedrich Dürrenmatt hazai fogadtatása 313 Csapodiné Gárdonyi Klára: Brunszvik Teréz Pestalozzi követője 270 Jean Deprun: A nyugtalanság filozófiája a XVIII. században (Fordította: Kormányos József) . . 22 Jean Ehrard: Felvilágosodás és ünnep (Fordította : F. Csanak Dóra) 47 T. Erdélyi Ilona: Az író és a „népnevelő" Heinrich Zschokke Magyarországon 282 Ferenczi László: Amiel és a magyarok 298 Fried István: Haller, Gessner és a magyar felvilágosodás 274 Manfred Gsteiger: Előfeltételek: tér, nyelv, közönség (Fordította-.Kolláth Éva) 217 Manfred Gsteiger: Az irodalom interferenciái (Fordította: Sz. Aknay Andrea) 152 Kilián István: Egy magyar „peregrinus" svájci tanulmányai 256 Rolf Kieser: A svájci irodalom 1945 után (Fordította: Sz. Zehery Éva) 176 Manfred Gsteiger: Nemzet és irodalom (Fordította:Kolláth Éva) 143 Kiss Endre: A fejlődés-regény Gottfried Keller-i változatának értelmezéséhez 293 Köpeczi Béla: César de Saussure, Rákóczi udvari embere 251 Lukács György : Úti jegyzetek {Közreadja: Ambrus János) 310 Mészáros István: Pestalozzi és a magyarországi nevelésügy 259 Roland Mortier: A gondolkodók: lelkiismereti válság és „filozófiai" szellem (Fordította: F. Csanak Dóra) 3 Elsbeth Pulver: Svájci szemszögből a svájci helyi létről (Fordította: Kolláth Éva) 146 Jacques Proust: Hatalom, történelem, irodalom Diderot műveiben (Fordította: Karafiáth Judit). 39 Radó György: Magyar-svájci irodalmi kapcsolatok (Történeti vázlat) 319 Jean Starobinski: Megbékélés az árnnyal (Fordította: F. Csanak Dóra) 61 Martin Stern: A líra a német ajkú Svájcban 1945 után (Fordította: Sz. Zehery Éva) 191 Svájc népeinek irodalma - svájci irodalom? (T. Erdélyi Ilona) 126 Szabó János: Az elfeledett Andreas Latzko 302 l.eza Uff er: Bevezető (Fordította: Kolláth Éva) 231 l.eza l'ffer: A rétorománok szóbeli irodalma (Fordította: Kolláth Éva) 232 Alice Vollenweider: Egy széttöredezett kisebbség (Fordította: Kolláth Éva) 222 Zsindely Endre: Svájci-magyar protestáns kulturális kapcsolatok a történelem folyamán .... 245 MŰELEMZÉS Jean Starobinski: Felvilágosodás és hatalom a Varázsfuvolában (Fordította : Vámos Éva) 69

Next

/
Thumbnails
Contents