HELIKON - IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 43. ÉVFOLYAM (1997)

1997 / 1-2. sz.

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA REVUE DE LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE DE L INSTITUT D' ÉTUDES LITTÉRAIRES DE L ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES SZERKESZTŐBIZOTTSÁG / COMITE DE REDACTION BODNÁR György CSÁSZTVAY Tünde T. ERDÉLYI Ilona társszerkesztő / rédacteur associé GRÁNICZ István HOPP Lajos társszerkesztő / rédacteur associé KARAFIÁTH Judit könyvrovat / livres KÖPECZI Béla főszerkesztő / directeur de la revue ODORICS Ferenc SZILI József VARGA László felelős szerkesztő / rédacteur en chef Sz. ZEHERY Éva szerkesztőségi titkár / secrétaire SZERKESZTŐSÉG / SECRÉTARIAT DE LA RÉDACTION 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. Tel. 166-4819/12 Fax 1853-876 1997/1 _ 2 — XLIII. évfolyam 1997/1 - 2 — XLIII. année Megjelenik negyedévenként Revue trimestrielle

Next

/
Thumbnails
Contents