HELIKON - IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 49. ÉVFOLYAM (2003)

2003 / 1-2. sz.

HELIKON Összesített tartalomjegyzék 2002 TANULMÁNYOK H. PORTER ABBOTT: Önéletírás, autográfia, fikció: kísérlet a szövegtípusok osztályozására (Fordította: Péti Miklós) 286 JONATHAN BARNES : Arisztotelész a költészetről (Fordította: Kopeczky Rita) 18 BOLONYAI GÁBOR-HAJDÚ PÉTER: A Poétika újraolvasása 3 IAIN CHAMBERS: Vándorlás, kultúra, identitás (Fordította: Marno Dávid) 433 STEPHEN HALLIWELL: Cselekmény és jellem (Fordította: Hajdú Péter) 56 STEPHEN HALLIWELL: Esendőség és balsors: a tragikum szekularizációja (Fordította: Bárány István) 83 RICHARD JANKO: A katharszisztól az arisztotelészi középig (Fordította: Csep­regi Ildikó) 115 JANICE KULYK KEEPER : „Régi csontok felfedezése". Historiográfikus etnofik­ció (Fordította: Miiián Orsolya) 422 JONATHAN LEAR: Katharszisz (Fordította: Bolonyai Gábor) 135 PHILIPPE LEJEUNE: AZ önéletírás definiálása (Fordította: Z. Varga Zoltán) 272 MEKIS D. JÁNOS: Referencialitás és végtelen szemiózis (Az autobiográfia értelmezéstörténetének irodalomtudományos kontextusairól) 258 BETTINE MENKE : Sírfelirat-olvasás (Fordította: Katona Gergely) 305 DEBORAH H. ROBERTS : A drámán kívül: a tragédia határai Arisztotelész Poé­tikájában (Fordította: Kapitánjfy Orsolya) 165 SZIGETI L. LÁSZLÓ: A multikulturalizmus esztétikája 395 DAWN THOMPSON: AZ etnicitás technikái (Fordította: Darabos Enikő') 475 Z. VARGA ZOLTÁN: AZ önéletírás-kutatások néhány aktuális elméleti kér­dése 247 PAUL WOODRUFF : Arisztotelész a mimézisről (Fordította: Kozák Dániel) 29 SZEMLE ALBERT JUDIT: „Hogy kik is vagyunk, életünk történetéből derül ki..." (Élet­történeti hagyomány a pszichológiában) 336 HORVÁTH KRISZTINA: Arisztotelész az utolsó cseppig. Paul Ricoeur meta­fora-felfogása 189 K. HORVÁTH ZSOLT: A minden embernek kijutó különösség (Életrajzi kon­figurációk a microstoria világában) 328 RAJ ACIC ÁGNES: Önéletírás és innováció, avagy lehetünk-e önmagunk? (Phi­lippe Lejeune: „Peut-on innover en autobiographie?") 317

Next

/
Thumbnails
Contents