Haditechnikai Szemle 2. (1968)

1968 / 1. szám

haditechnikai szemle A Magyar Néphadsereg műszaki tudományos és ismeretterjesztő folyóirata Szerkeszti a szerkesztő bizottság A szerkesztő bizottság elnöke SÁRDY TIBOR mérnök-ezredes Felelős szerkesztő NAGY ISTVÁN GYÖRGY oki. gépészmérnök A szerkesztőség címe Budapest 114, Postafiók: 26 Telefon: 164-691 Kéziratok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk Kiadja a Zrínyi Katonai Kiadó Budapest 134, Postafiók: 31 Telefon: 409-550 Felelős kiadó BEDŐ LÁSZLÓ ezredes Megjelenik negyedévenként Előfizetési ára egész évre 24,- Ft Egyes szám ára 6,- Ft Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalban, a kézbesítők útján, a Posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Eíírlap Irodánál Budapest V., József nádor tér 1 Telefon: 180-850 Egyéni csekkszámlaszám: 61 297, közületi: 61 066 vagy átutalás az MNB 8. sz. fiókjánál vezetett PKHI-egvszámlára Indexszám: 25381 6705474 - Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents