Haditechnikai Szemle 6. (1972)

1972 / 1. szám

haditechnikai szemle A Magyar Néphadsereg műszaki tudományos és ismeretterjesztő folyóirata Szerkeszti a szerkesztő bizottság A szerkesztő bizottság elnöke SÁRDY TIBOR vezérőrnagy Felelős szerkesztő NAGY ISTVÁN GYÖRGY oki. gépészmérnök A szerkesztőség címe Budapest 114, Postafiók: 26 Telefon: 164-691 Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk Kiadja a Zrínyi Katonai Kiadó Budapest 134, Postafiók: 31 Telefon: 409-550 Felelős kiadó BEDŐ LÁSZLÓ ezredes Megjelenik negyedévenként Előfizetési ára egész évre 24,- Ft Egyes szám ára 6,- Ft Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalban, a kézbesítők útján, a Posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap Irodánál Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 Pénzforgalmi jelzőszám: 215-96162 Példányonkénti árusítás a Posta hírlapüzleteiben Indexszám: 25381 2712/2-01 - Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős: Bolgár Imre igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents