Hadtudomány 7. (1997)

1997 / 1. szám

A tanulmányok szerzői Dr. Ács Tibor nyá. ezredes, a hadtudomány doktora Dr. Bognár Károly nyá. ezredes, a hadtudomány doktora Dr. Csapody Tamás jogász-szociológus Dr. Csabai Károly nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa Dr. Gergely Attila nyá. rendőr ezredes, a hadtudomány kandidátusa Dr. Kovács Lajos nyá. ezredes Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy, a hadtudomány doktora Molnár Károly nyá. ezredes Dr. Pekó József nyá. ezredes, egyetemi docens Dr. Szántó Mihály ezredes, a hadtudomány kandidátusa Dr. Szabó Gyula rendőr alezredes, egyetemi tanár Dr. Túrák János nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa Dr. Turcsányi Károly ezredes, a hadtudomány kandidátusa Dr. Vasvári Vilmos nyá. ezredes, a hadtudomány doktora Zimits Rezső nyá. alezredes A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata Felelős kiadó: DR. SZABÓ JÓZSEF, a társaság elnöke A folyóirat szerkesztőbizottsága Elnök: DR. CZÉKUS JÁNOS, a társaság alelnöke Elnökhelyettes: HORVÁTH ISTVÁN főszerkesztő Tagjai: dr. Ács Tibor, dr. Barna Géza, dr. Béres Endre, dr. Bertalan György, dr. Fülöp Imre, dr. Gáspár Tibor, dr. Túrák János, dr. Opál Sándor, dr. Pataky Iván, dr. Pekó József, Zimits Rezső. Szerkesztőbizottság és kiadó: 1581 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel.: 260-07-40/1359 mellék Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15. A folyóiratot gondozta és tördelte: BAUSZ Kft. Nyomtatta: MSZH NYOMDA Felelős vezető: Nagy László ISSN 1215—4121

Next

/
Thumbnails
Contents