Hadtudomány 10. (2000)

2000 / 1. szám

A tanulmányok szerzői Dr. Acs Tibor nyá. ezredes, a hadtudomány doktora Babos Tibor őrnagy, doktorandusz, DOSZ tud. osztályvezető Dr. Bognár Károly nyá. ezredes, a hadtudomány doktora Dr. Forgács András nyá. nagykövet Dr. Gergely Attila nyá. rendőr ezredes, a hadtudomány kandidátusa Kassai Károly őrnagy, alosztályvezető Kuti Ferenc alezredes, doktorandusz Dr. Lükő Dénes alezredes, a hadtudomány kandidátusa Magyar Ferenc mk. őrnagy, doktorandusz Dr. Pataky Iván nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa Dr. Pekó József nyá. ezredes, egyetemi docens Dr. Rádli Tibor ezredes, főiskolai docens Sarah Garda őrnagy (USA), a NATO nőbizottságának vezetője Siposné dr. Kecskeméthy Klára alezredes, a földrajztudomány kandidátusa A társasági élet rovatot összeállította: Báty Sándor, Lánszki János, Págány István, Simon Ákos, Számvéber Róbert és Ványa László közreműködésével Zimits Rezső A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata Felelős kiadó: SZABÓ JÓZSEF, a társaság elnöke A folyóirat szerkesztőbizottsága Elnök: NAGY LÁSZLÓ, a társaság alelnöke Elnökhelyettes: HORVÁTH ISTVÁN főszerkesztő Tagjai: Ács Tibor, Barna Géza, Bertalan György, Gáspár Tibor, Kovács Tibor, Opál Sándor, Pataky Iván, Pekó József, Túrák János, Várhegyi István, Zimits Rezső. Szerkesztőbizottság és kiadó: 1581 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel.: 432-9000/29-684 mellék A mellék HM vonalon közvetlenül hívható. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15. Nyomdai előkészítés és gondozás: BAUSZ Kft. Nyomtatta: MSZH NYOMDA ISSN 1215—4121

Next

/
Thumbnails
Contents