Hadtudomány 25. (2015)

2015 / 1-2. szám

A Hadtudomány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelenik meg. A folyóiratot az MTMT indexeli és a REAL archiválja. A lapszám szerzői: Bakos Csaba őrnagy, az NKE HHK HDI doktorand. Dr. Besenyő János alezredes PhD, MH KDK ov. Dr. habil. Bordás Mária, PhD, az NKE KtK egy. doc. Fehér Zoltán doktorandusz Háber Péter ny. ezredes, az NKE HHK HDI doktorand. Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, PhD Dr. Istvanovszki László r. ezredes, az NKE RTK oktató Dr. Jobbágy Zoltán alez., PhD, az NKE HHK egy. doc. Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes, az NKE HHK KI egyetemi docense Dr. jur. Keszely László ezredes, a HM Védelmi Hivatal munkatársa Kiss Lajos doktorandusz Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, PhD, az NKE rektorhelyettese Prof. dr. Kovács László mk. ezredes, PhD, az NKE HHK egyetemi tanára Mező András alezredes, az MH KDK munkatársa Prof. dr. Műnk Sándor ny. ezredes, DSc, az NKE HHK egyetemi tanára Dr. Németh József Lajos, az NKE HHK adjunktusa Dr. Oroszi Antal ny. ezredes, PhD Prof. dr. Padányi József dandártábornok, DSc, az NKE rektorhelyettese Prof. dr. Patyi Andás PhD, az NKE rektora Dr. Resperger István ezredes, PhD, az NKE HHK Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója Dr. Ruszin Romulusz ezredes, PhD, a HVK Hdm. Csfség. Szárazföldi Haderőnemi Osztály ov. Dr. habil. Sallai János, ny. r. ezredes, PhD, az NKE RTK egyetemi docense Prof. dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, PhD, az NKE RTK egyetemi tanára Dr. Somkuti Bálint, PhD, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke Dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, NKE RTK Határrendészeti Tanszék tanársegédje Szentgáli Gergely, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinetjének munkatársa Sztankay Krisztián sz. főhadnagy, az MH CKELMK munkatársa Dr. Szuhai Ilona, az NKE RTK tanársegédje Dr. Tomolya János mk. ezredes, PhD, az EUSEC katonai tanácsadója Dr. Vogel Dávid főhadnagy, PhD, az NKE HHK oktatója Rövidítések jegyzéke: NKE - Nemzeti Közszolgálati Egyetem HHK - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar RTK - Rendészettudományi Kar HDI - Hadtudomámyi Doktori Iskola KI - Katasztrófavédelmi Intézet MH KDK - Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ ov. - osztályvezető MHTT - Magyar Hadtudományi Társaság MH CKELMK - Magyar Honvédség Civil-Katonai Együttm. Központ sz. - szerződéses HVK Hdm. Csfség. - HVK Hadműveleti Csoportfőnökség KtK - Közigazgatástudományi Kar r. - rendőr egy. doc. - egyetemi docens doktorand. - doktorandusz hallgtó A Magyar Hadtudományi Társaság és az MTA Hadtudományi Bizottság lektorált folyóirata Felelős kiadó: Nagy László, az MHTT elnöke. A folyóirat szerkesztőbizottsága: Eblök: Király László, az MHTT alelnöke. Elnökhelyettes: Bertalan György főszerkesztő. A bizottság tagjai: Horváth István, a szerkesztőbizottság örökös tagja. Továbbá: Antal Erika, Besenyő János, Haig Zsolt, Kádas Géza, Kátai-Urbán Lajos, Kladek András, Palik Mátyás, Siposné Kecskeméthy Klára, Szabó Péter, Ujházy László. Szerkesztőbizottság és kiadó: Budapest X., Hungária krt. 9-11. Tel.: 432-9000/29-684 mellék A mellék HM-vonalon közvetlenül hívható. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15. E-mail cím: hadtudomany@freemail.hu www.mhtt.eu/ hadtudomany/index.html Nyomtatott kiadásváltozat: ISSN 1215-4121 Nyomdai előkészítés: BAUSZ Stúdió Nyomtatta: DEMAX Művek Nyomda Online kiadásváltozat: ISSN 1588-0605 Webmester: Németh András

Next

/
Thumbnails
Contents