Hadtudomány 27. (2017)

2017 / 1-2. szám

A Hadtudomány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelenik meg. A folyóiratot az MTMT indexeli és a REAL archiválja. A lapszám szerzői: Ascjui Jorge Kristóf, az NKE HHK HDI doktorandusza Dr. Besenyő' János ezredes, PhD, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely vezetője Czeglédi Mihály őrnagy, az MH ÖHP Szárazföldi hadműveleti és Kiképzési Főnökség főtisztje, az NKE HHK HDI doktorandusza Dr. habil Gőcze István ny. alezredes, PhD Dr. Kis-Benedek József ny. ezredes, PhD Dr. Kollár Csaba PhD, az NKE KMDI oktatója Dr. Nagy László ny. ezredes, DSc, az MHTT örökös tagja Dr. habil. Négyesi Imre alezredes, PhD, az NKE KÜI tanszékvezető egyetemi docense Prof. dr. Padányi József dandártábornok, DSc, az NKE rektorhelyettese Dr. jur. Séllei Márton főhadnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes, az NKE HHK egyetemi tanára Dr.Tomolya János mk. ezredes, PhD, az EBESZ Ukrajnai Különleges Megfigyelői Küldetés hadműveleti főtisztje Vadász Pál, a Montana Tudásmenedzsment Kft. ügyvezetője, doktorandusz Prof. dr. Ványa László ezredes, PhD, az NKE HHK egyetemi tanára Varga Márton, az NKE MSc hallgatója Rövidítések jegyzéke: EBESZ - Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet NKE - Nemzeti Közszolgálati Egyetem HHK - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KÜI - Katonai Üzemeltető Intézet HDI - Hadtudományi Doktori Iskola KMDI - Katonai Műszaki Doktori Iskola MH - Magyar Honvédség ÖHP - Összhaderőnemi Parancsnokság MHTT - Magyar Hadtudományi Társaság HELYREIGAZÍTÁS A Hadtudomány 2016. évi különszáma szerzőinek felsorolásában Gyulai Gábor úr adatai pontatlanul szerepeltek. Az adatok helyesen: Dr. Gyulai Gábor ny. mk. ezredes, PhD, az NKE HHK KMDI oktatója. Elnézést kérünk szerzőnktől és olvasóinktól. -Szerk. A Magyar Hadtudományi Társaság és az MTA Hadtudományi Bizottság lektorált folyóirata Felelős kiadó: Tömböl László, az MHTT elnöke. A folyóirat szerkesztőbizottsága: Elnök: Király László, az MHTT alelnöke. Elnökhelyettes: Bertalan György főszerkesztő. A bizottság tagjai: Antal Erika, Besenyő János, Haig Zsolt, Kádas Géza, Kátai-Urbán Lajos, Kladek András, Palik Mátyás, Siposné Kecskeméthy Klára, Szabó Péter, Ujházy László. Szerkesztőbizottság és kiadó: Budapest X., Hungária krt. 9-11. Tel.: 432-9000/29-684 mellék A mellék HM-vonalon közvetlenül hívható. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15. E-mail cím: hadtudomany@freemail.hu Honlap: www.mhtt.eu/?page=ht_archiv Nyomtatott kiadásváltozat: ISSN 1215-4121 Nyomdai előkészítés: BAUSZ Stúdió Nyomtatta: Print City Europe Zrt. Online kiadásváltozat: ISSN 1588-0605 Webmester: Paráda István

Next

/
Thumbnails
Contents