Református gimnázium, Hajdúböszörmény, 1898

A X f .i HAJDÚ-BÖSZÖRMÉNYI HÁT OSZTÁLYÚ ÉRTESÍTŐJE az 1098—99-iki tanévről. H.-BÖ8ZÖRMÉNY, nyomatott szabó f. könyvnyomdájában 1899.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents