Református Gimnázium, Hajdúböszörmény, 1944-1945

TISZÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET. — DEBRECENI TANKERÜLET KÁLYINE JM FIŰINTERNÁTUS. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI REF. BOCSK AY-GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1944-45, 1945-46. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 325. ÉVFOLYAMÁBAN. FENNTARTÓ TESTÜLET: A h AJDÚBŐSZÖRMÉNYl REFORMÁTUS EGYHÁZ, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MEGYEI VÁROS. ЙУРОя, V KÖZZÉTETTE: * ' « DR. 5 ARKADI NAGY JÁNOS or MN. IGAZGATÓ. DEBRECEN, 19ÍŰ. NYOMATOTT NAGY KÁROLY GRAFIKAI MÜINTÉZETÉBEN, DEBRECENBEN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents