Hasznos Mulatságok, 1820. 2. félév (1-52. szám)

1820 / 1. szám

Az 1819-ilri Üstököstsillag« f Olbers Ur Brémai híres Tsillagvisgáló szerentsés volt az 181 Q-iBi Üstökös tsillagot másoknál tovább nyomozni, úgy, hogy egé­szen Oct.2C-ikáig í'ol\tatta eránta való észre­vételeit. így egyedül ö tehetett leghelyesebb számolásokat is. Ezen szerént ö határozta meg1 , hogy ezen Ustököstsillagnak útjába való viszszafordúlása három esztendőbe, és három hónapba kerül, ’s így 18‘22-ik eszten­dőben ismét viszszatér. De ezen viszszajöve- telekor nem az égnek éjszaki fél golyóbisán lészen látszatós : hanem a’ délinn. Követke- ■zésképen mi nem láthatjuk: hanem tsak a’ déli ég alatt lakók. Pedig akkor 26-szor na­gyobb leszen a’ világossága, mint most volt, kiváltképen a’ déli szélességnek 77. gráditsa alatt Junius végén. Nevezetes ezen tsillagra nézve, hogy az a’ Naptól való közép távúi« létekor, attól tsak kétszer annyira vagyor^ mint a’ mi földünk , és a’ legnagyobb t|i- vulságában is nintsen tovább a’ naptól , mint a’ mennyire Jupiter planétának útja ter­jed , ’s hogy 100 esztendők alatt a’ mi föl­dünk járásának útján hatvanszornál többször keresztül tsap : de akkor a’ földünk sem ot­tan , sem közel nintsen. Minthogy a’mint mondánk, 3. észt. 3. hónap alatt viszsza szo­kott térni, ’s már 17ö6, í?Q5, 1801, 18025, és l81Q-ben így tapasztaltatok , Olbers Ur megkérte az Angliai Tudományok Akadémiá­ját ; hogy eszközölnék ki az Országló Szék-

Next

/
Thumbnails
Contents