Havi Közlöny, 1886 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1886-01-01 / 1. szám

;v. .... . _ i7 - ^.~r -• • - . ; , . 1 .-, , ,r . - •_ • >: ' V ' ' :• A llllJjllllllllllllU!l AZ ELMELETI ES GYAKORLATI i Z / I LELKIPASZTOR8AG KÓRÉBÓL. KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. / / / Szerkesztők: / 1 / \A / / / / / / / ✓ / / TOKOD Y ÖDÖN és PATZNER ISTVÁN. 1886. / TEMESVÁR OTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYIIÁZMEUYEI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1886. Z / Sl / 4 / / / / lllllllllllllilllllllli / / W / / / / 4 mm /////// / / mi J

Next

/
Thumbnails
Contents