Hazai Tudósítások, 1808. 1. félév (1-52. szám)

1808-01-02 / 1. szám

_ .ж/ ■* y,j , '*» £ГчЦЛ4 I,- &.%£'■ HAZAI TUDÓSÍTÁS ( U ) Szombaton, Boldog Afzfzony havának 2. napján igoó. MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. T cgnap , úgymint az Uj Efztendónek első napján , felgyülekez­tek a’Budai és Pesti Uraságok 1% órára a’ Királyi várba, hogy Ö Tsáfzári Királyi FÖ Herczegségének és az Ő fzemélyében Felséges Urunknak, és az egéfz Tsáfzári Háznak ez új efztendóre áldást és boldogságot óhajtsanak. — Ugyan tegnap Ö Tsáfzári Királyi Fó Her. czegségénél nagy vendégség volt; estve pedig fényes Udvári Társaság. Nádor Ispányunk О Fö Herczegsége ma indúlt el Bétsbe- _* Károly Ferdinand Királyi Herczeg a' Váczi Püspök, már Dec. 28-ikán Budáról Bétsbe elment vala. ■—• L. B. Alvinczi Ő Exc. M. 0. Tó Lo-az­^ O" gató Dec. 31-iken indúlt el. — Méltóságos Semsei András Personalis О Nagysága tegnap ment a' Bétsi útjára. —■ Nagy Méltóságú Ürményi )(

Next

/
Thumbnails
Contents