Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1813. 2. félév (23-52. szám)

1813-09-18 / 23. szám

HAZAI ’S KÜLFÖ LDI TUDÓSÍTÁSOK, (23.) Pesten Szombaton Sz. Mihály-Hava 18-dik napján 1813. Da ein selbstherschendes Volk durch sich selber thut, was Könige im, Namen anderer; — nachdem alle Helvetier die unvermögenden Greise, die Weiber, und LTnmündigen mit Lebensmittel.fiir drey Monate und ihren besten Sachen auf die Wägen geraden, ver­brannten sie ihre zwölf Städte, vierhundert Fieken oder Dörfer, und alle Häuser im Lande. I. Müller, MAG VAR 'ÉS ERDÉLY ORSZÁG. •Pest Kir. Szabad városának ne­vezetes napjai voltak Sept. 13-iktól fogva egész tegnapig ; mivel Méltó- frágos L. B. Prényi Lázár Tsász. Hír. Kamarás, és a’ Fels. Udvari Kamaránál Tanátsos Urnák, mint hirály Biztosnak elölülése alatt tar­kóit »ti a’ Városbeli Tisztviselőknek j újkása. Legelőször is, minthogy a Választó Polgárok igen megfogy­tak , ezek közé több érdemes sze*- mélyek választattak, 's igy 30 Ta­gokkal megszaporíttattak. Azután kezdődött a' Belső Tanáts válasz­tatása, ’s mivel O Felsége ennek iSzámát 13-re emelni méltóztatott, la régibb Tanátsos Urakon, u. m. IKegel Jósef P. M. Szlatinyi János «ir. Weidinger János Kap. Borá- *°s János, Tiiierenberger András, Koszlet Ferenez, Vass György, &offrna n Antal Urakon kívül, mostj ( jorinan ezen érdemes személyek akasztattak: Makit Antal, Stein­ach Ferencz, Fellner Benedek, Sá- £//. Félesítendő.) gödi István, Damianovics György, Koller János , Pintér György Urak, kik közül, minekutánna Borároa János Ur minden előkelő Hivataltól való felraentetését szép beszéddel kikérte volna, Polgár Mesternek Weidinger János Ur ; Bírónak Szla­tinyi János Ur; Kapitánynak Fell­ner Benedek Ur választatott. —* Nép Sr 'is zó Hójának Kardetter Ta­más Úr. —*** '.f N y i t r a Vármegyéből Septem­ber 4-ik napján. Azon szerenísétlen Catastrophe, a! rnelly Aug. 25-ík napján, a’ Vág folyó vizének hir­telen történt meg áradása által azt az egész völgyet , a’ rnellyet ez a: külöinben is termeszeL szerint vál­tozó viz által foly, el borította , va­gyonúiktól milliomokat, életektől ezereket fosztott meg, sok barmo­kat , és gazdasághoz tartozó eszkö­zöket el nyelt, másokat ezereket ki beszélhetetlen nagy ínségre jut­tatott , sokkal fontosabb, hogy sem mini, ritkasága és borzasztó következései végett leg lávúlabb le­vő Olvasóinkkal is , ne kozlenénk* Ki

Next

/
Thumbnails
Contents