Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1816. 1. félév (1-52. szám)

1816-01-03 / 1. szám

1 Emlékezteié s. M ár tizedik esztendeje , bogy folytatom ezen köz levelezései­met* Sok Érdemes Olvasóim nem tudhatják , minő vergődésekkel juthattam hozzá, hogy Hazámnak ezen úton szolgálhassak. Mások talán buzgóságomat ismérvén keveslik azon hasznokat, mellyeket ed­dig Édes Nemzetünknek ez által szerezhettem. De voltaképen meg­válthatom, hogy én felvett Tisztemet soha könnyeden nem vettem: hanem mindénkor igyekeztem annyit tenni, a’mennyit erőm enge­dett, és külső környülállásaim nem tiltottak. A’ zenebonás idők is sokféle szándékaimban gátoltak: de a’ mellett Hazámnak mennél többet használni iparkodtam. Most talán itt vagyon az az idő, hogy, ha a’ Hazafiak szándékomat gyámolítják , Nemzetünk díszére's nyel­vünk virágoztatására olly fontos lépést tehessek, mellyel bízonnyára kiki örömmel fog látni. A’Nemzeti Literaturának , és a’Házi s Mezei Gazdaságnak különös Toldalékok lesznek szánva, Mellyre nezve igye­kezetemet minden Hazafiaknak jóvoltokba ajánlom. jói.! ‘ ’ ) ■ '1

Next

/
Thumbnails
Contents