Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1818. 2. félév (1-52. szám)

1818-07-01 / 1. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TÜDÓSÍTÁ S O К. $ % 3 '1 (i.) шшмяшмииш«аатшам«мшмишш^*мииаимимм«ммммчямяин«ммммшшнв*мят Pesten , Szerdán , Sz. Jakab - Hava l-ső napján iSi8. // О MAGYAR ES ERD ELY- ORSZÁGо Tsászári Királyi Felsége a’ Te- mesi Kir. Kamara Administratio- jánál hoszszas esztendőkig tett ér­demes szolgálatjáért T. Krascse- nics János- Assessor Urat Királyi Tanátsosi ranggal méltóztatott megbetsűlni- — Ugyan azon Kir- Kam-. Administratiohoz О Felsége Assessoroknak nevezte T* Fodor István Urat Ns- Torontal Várme­gyének Fő Biráját ^ T. Aixinger Mihály Urat az Administrationál volt Actuariust, az ő isméretes érdemeikre nézve. kólák’ és Tudományok’ Fő Igazga­tására. Mennél nehezebben vártuk a’ jeles férjfiúnak megjelenését; annál nagyobb örömmel: tiszteljük most ötét kebelünkben.. De munkássága alig engedte* hogy kipihenje magát útja után : mivel azonnal hozzá fogott közhasz­nú tisztjéhez egész erővel. Már íz­ben az Academiában gyűlést tar­tott, mellyben az erköltsök’és tu­dományok’ előmozdításáról hatha­tósan tanátskozni kívánkozott. E- zen alhalmatossággal Bognár Jó­séi Ur , a’ Törvények’ Doctora, és annak legidosbb Tanítója az emlí< tett Fő Igazgató Urat * az: Acade- Ts. Ns.. Beregh Varmegyének J mja’ nevében érzékenyen megkö* Első Vice-Ispánja Draskoczi Mor- vay Pál Királyi Tanátsos Ur, ér­demekkel jeles életének 6t)-dik esz­tendejében Junius 2,-kán meghalt. Győrből Jun. zo-ikán így ír­nak г E’ folyó hónapnak to kén szerentsésen megérkezett hozzánk Királyi Tanácsos , és a’ Theologia’ Doctora, Fejér György Ur a’Fyo- ri tudományos Kerületben az Is-jbizodalmát, (i8iö. Máso dí. Félesztendő) szöntötte, mellyre midőn hatható­san feleletet kapott volna, a’gyű­lés-’ tárgyai elévetettek». Vasárnap-, melJy 14-kéneset^ az Academia’ Miséjén jelen volt, és az Exhoríátió után az Ifjúság­hoz ékes és fontos beszédet tartott, mellyel egyszerre megnyerte a’ fé­nyes hivatalához illő tiszteletet, és» X

Next

/
Thumbnails
Contents