A Hegymászó-szakbizottság tájékoztatója, 1962. 1-5. szám

1962-03-01 / 1. szám

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG Budapest, 1952. március 1. Budapest,V.Rce enberg házaspár u.l, A Hegymászó-szakbizottság tájékoztatója .......... . 1~962*/1É ' A ^Hegymászó-szakbizottság a hegymászó ankéten elhangzottak alapján kéri azokat a hegymászókat, akik az MTSz. által szervezendő hegymászó túrákon részt kivánnak venni, hogy a mellékelten küldött nyilvántar­tó lapot kitöltve küldjék be a Szövetség cimére. Helyes lenne, ha a hegymászó eredmények nyilvántartása végett minden hegymászónk eredmé­nyeit gyűjteni tudnánk.'Ezért a bizottság kéri, hogy a hegymászók a mellékelt túrajelentési lapon havonta jelentsék be hegymászó tevékeny­ségüket. A túrajelentési lap egyúttal szolgáljon mintának is és a jö­vőben mindenki ennek alapján készítsen saját’ részére túrajel-entesi la­pot. Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat minden hónap lo-ig küldjék be az előző hónapról. 1962, júliusában a Szövetség és a Hegymászó-szakbizottság mászó túrát szervez a Lengyel Tátrába. A túra'pontos idejét és költségeit, vala­mint a jelentkezéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókat később közöljük. A^tura időtartama két hét, kb,: 1.65o.- Ft, költséggel. Szállás mene­dékházban. Szervezés alatt áll egy mászó túra a Magas-Tátrába is, mely hasonlóan az 1961-ben szervezetthez saját, sátorral és saját ellátással lenne le­bonyolítva. Ezt a túrát kétszer 12 fő részére kivánjuk megrendezni egy hetes váltással, amikor is a csoportok a kijelölt,táborhelyeken egy­mást váltanák, /Tervezett táborhelyek: Poprádi tó, Kacsa völgy, Jávor­völgy, Nagy Tarpatak-i völgy, Zöld tó./ A Bizottság kéri, hogy aki va­lamelyik túrán részt kiván venni abbéli tájékoztató szándékát jelent­se be 1962. III.-25-ig. A jelentkezésében mindenki jelölje meg, hogy melyik túrán kiván részt venni. ■ %. A Hegymászó-szakbizottság 1962. mároius■elejétől bemutató mászó túrá­kat kiván szervezni a Budapest-környáki mászó iskolákban-az iskolai hegymászó csoportok részére. Mellékelten küldjük a bemutatók program­ját, melyet agyuttal az iskolákhoz is eljuttattunk. Kérjük azokat a hegymászótársakat, akiknek a megjelölt időpontokban más elfoglaltságuk nincs, jelenjenek; meg a mászó iskolákban és a' kijelölt vezetőt segít­sék'munkájukban. Kérjük azokat a hegymászó társakat, akik .szakelőadásokat vállalnak és ezideig ebbéli szándékukat még nem jelentették, közöljék, hogy milyen tárgykörben kb. milyen terjedelemben vállalnak előadásokat. Kérjük kö­zölni az előadást kisérő vetitett képek számát és vetitési időtarta­mát, valamint azokat a napokat, amikor az előadást meg tudják tartani. Kérjük az osztályokat, hogy azon hegymászókat, okik jelen körlevélből nem kaptak, jelentsék^be, hogy'a címjegyzékbe felvehessük őket. Továb­bá kérjük azon érdeklődők cimének közlését is, akik az egyes vet.itett- képes előadásokra meghivót igényelnek. » A Hegymászó-szakbizottság megkezdte a sajtó figyelést és a közérdeklő­désre számottartó szakcikkek, leirások közlését. Kérünk mindenkit,hogy aki az alábbiakhoz hasonló vagy egyéb adatok birtokában van, minden hónap lo-ig közölje azt a Hegymászó-szakbizottsággal,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents