A Hegymászó-szakbizottság tájékoztatója, 1962. 1-5. szám

1962-03-01 / 1. szám

- 2 ­1961. szeptember 16.-án egy három főből álló hegymászó csoport /Günter Ross, We rawer Krach és Wernwer Hrtrampf Kalsruhé-ból/ lo órás nehéz mászással elsőként győzte le a Pagila Orba 2525 m /Korzika szigete/ ma­gas csúcsának E-i falát, a tiszta mászás 5oo méter szint különbségű fa­lon történt. a túra érdekességét a szikla alakulata okozta. Ugyanis a fal méhseit szerűen kimosott vulkánikus eredetű, igen kemény közét. Mászás közben 11 db szöget és 7 db iaéket hagytak a falban. Szeptember 2o-án még ketten /Doris h-.uf és ADngele Kranz/ csatlakoztak a csoporthoz és Öten mászták meg a sziget déli részén fekvő és nehezen megközelíthető 1277 méter magas Punta Bonifaccio nevű csúcsot. Ez ugyan­csak első megmászás volt. a csúcsot a III-IV-es nehézségű E-i gerincen érték el. Szeptember 21-én az előzőekben említett hármas parti a Campanile de S-.int Lucie északkeleti párkányát mászta meg, mély VI-os nehézségű volt. Ez a mászásuk egyébként második megmászás volt. 1962. február első napjaiban elsőizben mászták meg télen a Matterhorn E-i falát. /Rldióhir./ Ez az impozáns szikla piramis sokáig ellentált a hegymászók ostromainak. Elsőizbeni865uh&nmászták meg, amikor is a hét mászooól mindössze Whymper és két társa marsét életben. Az E-i falat elsőizben 19^2-bsn mászta át főni és Franz Sohnidt* Az 1961. márciusi - vagyis első téli - oiger E-i fal átmászása óta sz az első ilyen sike­res kísérlet. U y- látszik a kőhullásmentes és viszonylag stabil időjá— rásos téli időszak kedve? az ilyen nagy vállalkozásoknak. Berge der Welt,. Das Buch der Forscher und /a világ hegyei, Kutatók és hegymászók könyve/ 196o/196l. évioiyanu A fenti cim alatt jolent meg az uj hegymászó monográfia az 195B-196o. nyaráig terjedő időszakról. A., uj kötet csaknem télies, áttekintést ad az Alpokon kivüli hegymászó vidékekről. Előtérben Kozépázsia magas he­gyei állnak, azután Afrika, az a..dók és Alaszka óriáshegyei következ­nek. ./. Az elmúlt év hosszantartó jó időjárása lehetővé tette, hogy annak a három hegymászónak a holttestét kihozzák az Siger nyugati oldalából, akik négy évvel ezelőtt az ü)-i fal megmászásának kísérlete közben sze­rencsétlenül iártak és eltűntek. Nyugat Kaukázusban van egy hegy, mely a prózai ‘'Tégla1' nevet viseli. Déli oldala tulajdonképpen agy óriási, homorú tükörre emlékeztető me­redek fal. A fal magassaga ezer méter, n'dig még nem akadt senki, aki a déli falon kísérelte volna meg a feljutást a Téglára, A múlt évben négy ifjú szovjet hegymászó /mind a négy sportmester/ vette- tervbe a fal átmászását, ü fal megmászása hat napig tartott. T hát öt éjszakát töltöttek a falban. A mászásnál igen sok technikai segédeszköszt hasz-

Next

/
Thumbnails
Contents