A Hegymászó-szakbizottság körlevele, 1963. 2. szám

1963-04-15 / 2. szám

MAGYAR TERMESZSTBA .:ÁT SZÖVETSÉG. Budapest,V,Rosenberg házaspár u.l. T2--UI 4&Q.1.71. Budapest, 1963.IV.15. 825-328 A ’He nyúlás zó -sznkbá zo t1 a ág hör leve le , 196*372V ... ~ Bi zottsági közlp:űány_e_k : A Hegymászó-szakbizottság legközelebbi rendezvényé a nyári hazai if­júsági hegymászó táborozás lesz. A táborozás kiirásat az alábbiakban közöljük. Hegymászó^táborozás^kiírás aj A tábor célja:, azon fiatal hegymászóink rászóró, akik nyári szabadsá­gukat itthon töltik-.lehetőség biztosítása ahhoz, hogy hegymászó ismerőtőiket szakvezetés mellett gyarapít­sák, a Magas Tátrába készülő hegymászóknak pedig mó­dot adni szakszerű felkészülésre. A tábor rendezője; A Magyar Természetbarát Szövetség Hegymászó-szak­bizottsága. A tábor vezetői: Tálos Zoltán és Szabadi Tibor testnevelő tanárok. A táborozás helye és időpontja: A táborozást o Pilis hegység s.ziklo­mádzcT iskoláTnaT rendezzük. Táborhelyek: 1-2 nap, Két- águhegy, 3 nap, Fekete kövek, 4-5 nap, Vaskapu szikla, 6-7 nap, Oszoly. Alvás minden esetben sátorban. A tá­borozás 1963. julius 28.- augusztus 3 között kerül megrondezésre. A tábor résztvevői: azok a 16. életévüket betöltött fiatalok lehet- “ nek, akik valamely természetbarát szakosztály igazolt tagjai és akiket szakosztályuk a táborozásra javasol. Szükséges, hogy a résztvevők legalább egy éve foglal­kozzanak sziklamászással. A táborozás fokozott igény­bevételére való alkalmasságot sportorvosi igazolással kell bizonyítani. Jelentkezni a mellékelt minta sze­rinti jelentkezési lapon kell a Magyar Természetbarát Szövetség Hegymászó-szakbizottságánál legkésőbb 1963. junius 3 o-ig. Költs ágok ás ellátás: a táborozás utazási ás ellátási költségei a résztvevőkét terheli. /A táborhelyekhez közeli közsé­gekben kedvező beszerzési lehetőségek vannak./ A részt­vevők, ellátásukról maguk gondoskodnak, Felszerelés.:, Egyénenként, hálózsák, gumimatrac, mngasszáru torna­cipő vagy mászó^cipő, turacipő, zoknik vagy harisnyák, mászó nadrág/ térdnadrág/, viharoluz, váltás fehérne­mű, tréningruha, tisztálkodási és evőeszközök, ivó po­hár, /viztömlő/, kulacs, stb. Kotéltársusagonkéut /?. legfeljebb 3 fő/ sátor /lehe­tőleg fenéklapos házsátor/, mászókötél, mászókalapács, faliszegek, karabinerek, gyorsfőző /benzin, vagy petro­leum/ főzőedények, Pilis-térkép, tájoló, • / ♦ (

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents