A Hegymászó Szakbizottság körlevele, 1966. 1. szám

1966-10-15 / 1. szám

Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Tanácsa Magyar Természetbarát Szövetség uegymászó Szakbizottsága BudapesttV.Rosenberg házaspár u 1, lJ A egymászó Szakbizottság körlevele« 1966/1< 1./ Bizottsági közlemények. LÍ ( / A egymászó Szakbizottság november 19-én megtartandó Országos egymászó Érte­kezletét technikai akadályok miatt nem a SágVári turistaházban',hanem a Cmílle- bsrci fittÖrotáberban '/Stefebadsághégy / t".'rtji^:,.Az értekezlet nov* 19-én 18 óra­kor kezdődik.Azoknak a vidéki szakosztályuknak,akik rószévtelüket írásban be- jelentették,Budapesten szálláshelyet biztosítunk./A szállás költségét a Magyar Természetbarát Szövetség fedezi .//Megközelithetöra Moszkva térről a fogaske­éV T?ess z%nol^fá’fa lf<^z^as^f^sbV és a zárszó után a résztvevők ál­tal hozott dieipozitivek bemutatására kerül sor./Ezúton ismét kérjük azokat a hegymászókat,akik ezévi magashegyi túráikon színes diapozitiveket készítettek, hogy azokat bemutatás céljából hozzák magukkal. A Bizottság 1967,évre is megrendelte az importból származó hegymászó felsze­relések behozatalát.Behozatalra kerülnek kötelek,kötél gyűrűk,hegymászó sze­gek, karabinerek,£égcsákányok és hágóvasak.Azok a szakosztályok,amelyek a fel- szerelési tárgyakból vásárolni kívánnak,juttassák el kérelmüket a Hegymászó Szakbizottsághoz,hogy részükre a szükséges kiutalást megküldhessük.A felsze­relési tárgyak árai az eddigi árak szerint alakulnak. A Sportszerkereskedelmi Vállalat jelenleg még az alábbi felszerelési tárgyak­kal rendelkezik: 1 db hegymászó kötél 4o m-es 534-.- Ft ÍJ db " " 4o m-es A08.- Ft 12 db karabiner 156.- Ft Ezek a felszerelési tárgyak az MTSZ-től kapott kiutalás alapján azonnal meg­vásárolhatók. 2./ Hírek, . Az MTSZ,Csretura Bizottsága 1966-67-ban hat devizaraontes si-csereturát szervez. A túrák közül kiemelkedik a Kaukázusban rendezendő túra.A túrára 1967.1,16-31. között kerül sor az Elbrusz-csoportban./Központi Kaukázus,-Itkol./ A résztve­vők elszállásolása 22oo m magasságban történik, A túra részvételi dija 2.600.- Ft,Bővebb felvilágosítást az MTSZ Csretura Szak- bizottsága ad. A ^agyar Földrajzi Társaság megkezdte az 1966-67 évi előadás sorozatát,Ennek keretében 1966.október 28-án Tálos Zoltán előadására került sor:Fiatal hegy­mászókkal a Magas Tátrában.címmel. A legközelebbi előadás 1966,XI.28-án lesz.Ezen az előadáson Tátrai Ruppert számol be a Rila hegységben /Bulgária/ rendezett nemzetközi hegymászó táboro­zásról ás kongresszusról. A BTSZ hegymászó Szakbizottsága 1966, október 29*-3o-án a budapesti hegymászók részáváteiével megbeszélést tartott.A megbeszélésen mintegy ötven hegymászó vett részt.Megvitatásra került a felszerelési tárgyak helyzete ás a heg’mászó-

Next

/
Thumbnails
Contents