Hegymászó Híradó, 1971. 1-2. szám

1971 / 1. szám

- 3 ~ Nagyin dicséretes, hogy az sztrák Természetbarátpk a jubileumra rendelkezésre álló összeg legnagyobb részét hárem expedíció /af­rikai vulkánok, etiopiai négyezresek és Andok / rendezésére hasz­nálták fel. A lecsi ünnepséget igen takarékosan és szerény körül­mények között rendezték meg, - belső .tartalmuk ellenban maximál lis iríftt. Ezek után mondj unit; egy pár szót, az osztják term érzett arátok mű­ködéséről. Tevékenységük hárem fő ágra oszlik: vándorlás /gya4c&t«rázás/, hegymászás ó» síelés. A vándorlás magában foglalja tpbtrek Jcözött a tájékozódási futást és a vadvízi kajaokczásif, a hegyaájfesáts pe­dig a barlangozást. Mindegyik természetjárás!, ág rendelkezik meg­felelő számú magas képzettségű vezetővel és oktatóval. Mintegy 13o me'heáékh^uk van, ebből-3 alpinista iskola céljait szolgálja'. Vannak külföldi nyatfalóbázisaik. Rendszeresen szerveznek külföldi társasutazásokat üdülés és országok megismerése céljából. A tagok utazási és. saját menházaikban szállásköltség kedvezményben része­sülnek. Ai elnökség a magyar természetbarátokkal fennáll# kapcsolatait ki akarja rfélyiteni. ez megegyezik a mi törekvéseinkkel is. 1971-re meghívtak magasa1 b kiképzésre 1 sioktatót és 1 hegymászót, kiket vendégül látnak. Fokozni kívánják az osztrák-magyar cseretura for­góimat. Ezév februárjában már indítottunk is egy sicsoportot az egyik larinthiai 158" m magasan fekvő nonházuk!u 2 hétre, ahol két sicktató állt o csoport rendelkezésére* Reméljük, hogy a kínálko­zó alkalmat hegymászóink is ki fogják tudni a jövőben használni; itt különösön egy, a raocserh:doni menedékházba iosáitandó cserotu- rára gcndslok ami hó, firn és jégtechnik* elsőjátitására, gloccser és kombinált turáicrq kiválóan alkalmas terepen' fekbzik* HÓtJRÁJJI GYULA MTSz.HB.* elnöke 1

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents