Hegymászó Híradó, 1975. 1-4. szám

1975 / 1. szám

úgy véljük;a hegymászó utánpótlást részben adó mozgalomnak ez további lendületet fog adni. Megállapította, hogy a magashegyi és a nyilvántartó albi­zottság jól működött. Szólott a BTSZ munkájáról is, kik hegymászó bált, alapfo­kú tanfolyamot rendeztek és hetente, szerdai napon működtették a hegymászó klubot, amelyet 1975-ben átszerveznek. Nógrádi Gyula ezután rátért az egyesületek hegymászó szak­osztályainak munkájára a beérkezett jelentések, tájékoztatók alapján. Vörös Meteor TE."Téry Ödön" hegymászó szakosztálya Januárban Szenthe István vezetésével 9 fő téli oktató 'táboro­záson volt s közben részt vettek a csorbatói lavina mentési munkálatainál.Márciusban a HB téli táborát rendezték meg_6 fős oktatógárdájukkal, majd 3 oktatójukkal a homokköves és a nyári lengyel tábort is segitették. A szakosztály tagjai kb. 30 tátrai ute t másztak meg, melyekben szép számmal voltak új utak és variánsok is. Az NSZK-ban ösztöndijjal kint lévő Kraft Walter az Alpokban igen sok extrém utat mászott meg. Sztrákos Károly a Mont Blanc csoportban mászott két igen nehéz utat. Sikeresen vettek részt a szlovákiai mászóversenyen. Az Oszolyon bemutatóverseryt-, rendeztek. A miskolciakkal közösen szervezték a HB megbizásáboI-,''®5-'őezi -találkozót, s az ő fela­datuk volt az aggteleki bejárat előtti, falon a verseny megren­dezése. Ezt igen nagy munkával, áldozattal kiválóan oldották meg. Mint kitűnik a szakosztály igen-.sokóidalúan segítette a bizottság és ezzel együtt a magyar hegymászás esenéyy.einek lebonyolitását. Nagy érdemük, hogy majdnem kizárólag önmagukat tartják fent a tagok szabadidejükben való munkavállalásaikból, amelyeknek ellenértékét közös költségeik fedezésére használják. Igen dicséretes, hogy a szakosztályban a képzés és továbbkép­zés nagyon intenziven folyik. Létszámuk 50 fő. MEAFC, Alpin Club. Saját rendezvényeik keretében 19 fő a Szádelőben, 21 fő a Ma­gas Tátrában járt .Ezenkívül voltak az NDK-ban, a Pirinben stb. Az egyéni utakat is számitva 142 túra, köztük több reprezenta­tív, nehéz mászás. Alsóhámoron új iskola feltárását kezdték meg. A HB részére,előkészítették a siverseryt, oktatókat ad­tak a fehérkövi, a lengyel tanfolyamhoz. Előkészítették az őszi találkozót. Ez az egyik legjobban működő szakosztály hathatósan segiti a bizottság munkáját. Edelényi Csaba lemon­dása után a szakosztályvezető Bánhidi István, intéző Kisgyörgy Ádám lett. Taglétszám: 45 Még kiegészítésül a szerkesztő hozzáteszi, hogy januárban megjelentették 36 oldalas tájékoz­tatójukat - nyomtatva- amelyben beszámolót olvashatunk a szak­osztály életéről, a halastavi é'S'az'ÜIAA ifjúsági találkozó­járól. Tartalmazza a kiadvány 22 tagúk tavalyi túráját,az 1975* évi esemenynaptárukat és a szakosztály tagjainak cím­jegyzékét. Bottyán János SE, Nyíregyházi Alpin Klub A Zempléni hegyekben raászóiskolává építették ki a Sólyombércet ahol a tavaszi találkozót is megrendezték. Táboroztak télen a Tátrában 5 fővel, a SzádelőixVölgyben 8 fővel, majd 10 fővel- Votak a Mags-Tátrában és a Juli Alpokban. A Fehérkövön megren­dezték a honvédségi hegymászó találkof a JjéjgEjzétK ^ Természetjáró és Hegymászó Soorteqvasütet \ Adószám: VJ4c8157 2 01 CsoUs*miawám: &1 110B lip., Gözmozdcny u. 2. Vili. Jö.-3-

Next

/
Thumbnails
Contents