Helikon, 2002 (13. évfolyam, 349-372. szám)

2002-01-10 / 1. szám (349.)

T'z „csend-mocsárba süpped itten minden" HELIKON Páll Lajos : Köröndi tél • Szőcs István: „Miért kell a székelyek eredetéről hipotéziseket gyártani?" • Király László: Sókert • Kántor Lajos: Belgrád, Split — Kolozsvár • Lászlóffy Csaba: Valami más • Széles Klára: Egy erdélyi irodalmi derékhad • SERÉNY MÚMIA LÁSZLÓFFY ALADÁR Könnnnnnybe lábad Tudom, nem vigasz, hogy másnak is van baja, sőt az se, hogy esetleg több mint nekem. Az én hörghurutom attól nem gyógyul meg, hogy más lep­rás. De hát megint a másság! Azt hallom, hogy a sírógörcs csakis feszültségek levezetése, s a transzvesztita is lehet "anya", attól, hogy különben és alapjában homoszexuális férfi. Sajnos én fel nem fogha­tom ezeket, mert nem vagyok ilyen komplikált lény, én ak­kor sírok, ha bánatom van, és... szóval egyszerűen, mint (merem remélni) a homo sapi­ens példányok többsége. No de éppen ez a bökkenő: ha ek­kora presztízsre verekedte fel magát az olyansággal szem­ben a másság, mi legyen ezek­kel, velünk, a bumfordian áttekinthetőkkel? A többség­gel, akivel már hagyományo­san a legkevesebbet törődnek, hiszen azok rendesek, el van­nak akár egy kis kenyéren és korbácson már a fáraók kora óta; evangéliumi minősítés- számba megy a "megy a ju­hász" továbbképzőkön, ha a jó pásztor otthagyja a nyájat s egy-két mihaszna, csökönyös, deviáns bárányka után szalad­gál, győzködi őket, hogy de igazán térjenek észre, térjenek vissza az unalmas jóság kígyót is melengető, melegítő kebelé­be. Nem képzavar ez, kérem- szépen, hanem tényálladék rögzítés, ahogy a rendet iga­zán nemszerető rendőrség fo­galmaz mindig, valamennyi jobb sorsra (is) érdemes nyd- vén a világnak. Nos, velünk mi legyen? Hiszen mindenki, már "pecuniális okokból” is az exportképesebbekre speciali­zálódik, szakrendelőkbe pró­bálja terelni és fogadni, csalo­gatni és kezelni az arra való­ban rászoruló különleges ese­teket. Ami bizony anyagigé­nyes és időigényes, tehát pénz(-éhes) vállalkozás. Or­szágot, várost, háztartást, ház­népet kezelni, ellátni, nevelni vagy csak egyszerűen kormá­nyozni pedig maholnap egyál­talán nem az! Sőt: egyszerre unalmas és ráfizetéses. Akkor meg minek? De mi lesz, ha egyszerre egyre többen döb­bennek rá erre, és hagyják ab­ba a kapkodást és a Kantko­dást, a siránkozást és a Schil- lerkedést, egyre többen válnak ki, ugranak félre, mint a "forró vizet a kopaszra ” ismert csatta- nójú mesében a legalsó farkas? Hiszen ha a sírás üdvös lazítás, kéjes görcsoldó, biztos feszült­séglevezető, a könnycsatoma hasznos és időnként szüksé­ges, karbantartó átmosása, ak­kor csak fel kell adni a hirde­tést: Könnycsatornatakarítást vállalok!... mondják, hallották maguk a Rómeó esetét Tóth Jú­liával? és kész a könnyözön. A világirodalom pókhálósodó remekeit úgyis a zenésfilm megjelenése óta fogadta (kissé átírva) igazán szívébe a nagy K-val írott kultúr emberiség! Könnycsatoma, mint Panama­csatorna, meg Szuezi-válság. Vagy Ádámcsutka: lásd Be- nyovszki Móric, via Kamcsat­ka... Tudom, nem vigasz, hogy másnak is van... például ennél sokkal fejlettebb és egysége­sebb, a másságon is túljutott bolygók társadalmában. Ahol globális szilvesztereiken már a Föld lakóival példálózva hu­morizálnak. Úgy röhögnek raj­tunk, hogy Mars-csatorna nem marad szárazon, míg Jupiter- lámpa ki nem ég! Térdig jár­hat a könnyben lábad, míg el nem jön a holnapos retek fa­zonja. OLVASÓINK FIGYELMÉBE! A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012 Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t ■■■■■■■■■■■

Next

/
Thumbnails
Contents