Helikon, 2016 (27. évfolyam, 687-710. szám)

2016-01-10 / 1. szám (687.)

„nyomokat hagy a városon” HELIKON IRODALMI FOLYÓIRAT. MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON. XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 1. (687.) SZÁM - JANUÁR 10. ÁRA 3 lej / 200 ft Árkossy István: Filcrajzok. Lapszámunk 1., 6., 8., 15., és 17. oldalát a Korunk Galéria Hazatérés című, a Minerva Művelődési Egyesület kiállítótermében megnyílt tárlatának anyagával illusztráltuk. KARÁCSONYI ZSOLT Nem lehet eltakarni Mit jelent a fiatal író fogalma? A pálya- ezdőt kívánja jelölni? Akiről a szakma tud- a, hogy tehetséges, de még ilyen mondatok aszik körül: „bizonyítson az ifjú”, „az első lötetet megírja bárki”, „a harmadik, az az­tán”... Vagy az a fiatal, akit még nem tudott a kritika, az irodalomtörténet vagy akár az olvasó pontosan elhelyezni egy adott érték­skálán vagy a változó népszerűségi mutatók keretein belül? Az a fiatal író, akit még nem soroltak be ide vagy oda a Nagy Irodalmi Adminisztráció közepette? Az a fiatal író, aki a saját belső ösvényein jár elsősorban, és fittyet hány az Irodalomra, és csakis az irodalom érdekli, így, egyszerű­en, kisbetűvel, de annál nagyobb határozott­sággal? Az a fiatal író, aki nem akar Nagy íróvá lenni a Nagy Irodalomban, vagy a sok nagybetűt természetes derűvel hagyja háta mögött cipőfűzőjét pengetve, mint lanton mé­la húrt? Vagy az a fiatal író, aki, bár jól tud­ja „mily nevetség”, hagyja, hogy egyesek, sőt olykor a kettesek is fiatal írónak nevezzék? Aki ideig-óráig vígan és vállvetve fut együtt a többiekkel, hogy végül „okos fejével” re­ménykedve biccentsen az ifjak felé? Lapszámunk nem kíván erre egyértelmű választ adni, mégis rákérdez arra, hogy mit rejt manapság e fogalom. Nem véletlenül, hi­szen a Helikon már indulásától folyamatosan teret biztosít az „újaknak”. Nem csupán egy- egy bemutatkozó oldal, melléklet erejéig, al­kalmi összeállítások keretében, de amolyan belső lapot jelentetve meg a Helikon hasábja­in. Az 1993-ban indult Serény Múmiát, ame­lyet 11 éven át Fekete Vince szerkesztett, A nagy Kilometrik követte, e lapszámunktól pedig Pavilon 420 cím alatt halad tovább, to­vábbra is őrizve a „lapelődök” műhelyjelle­gét. Az „újak arany hordái” pedig, ahogy e te­matikus lapszámunk jelzi, ez alkalommal is igazolják azt, amit Lászlóffy Aladár jelentett ki hajdanán: „az igazi tehetséget nem lehet eltakarni, újratermeli önmagát”. Ankét a fiatal magyar irodalomról „TÚL SOK ERŐS HATÁSCSOMÓPONT VAN” /2 Bakk Ágnes: FILMES CSALÁDÁLLÍTÁS /20 Codáu Annamária: ERRŐL A HUSZONÖTRŐL /21 °AVILON 420 ■ Váradi Nagy Pál: A roncs Láng Orsolya: Annunciáció

Next

/
Thumbnails
Contents