A Hét, 1906. január-június (17. évfolyam, 1-25. szám)

TARTALOMJ EGY Z E К. Arczképek. Lap Andrássy Maricza grófnő................. 374 Ágai Adolf ........................................ 409 Bárczy István ... ................................ 413 Battenberg Eugenia Viktoria her­czegnő................................................ 29 Brunner matróna ............................ 90 Susann e Després ... ............... 60 Er nst Lajos ........................................ 265 Falliéres Armand ............................ 45 G yulai Pál........................................... 42 Her man Ottó .................................... 44 Báró Madarassy-Beck Nándor ..... 246 G róf Nákó Kálmánná .................... 181 O rmódi Vilmos ................................ 122 P uccini Giacomo................................ 319 R ippl-Rónai József............................ 77 R óna Józsefné.................................... 393 Rossi Rozina .................................... 143 Sándor Erzsi................. 14 Szaszaki Kicsiszaburo ..................... 225 Széchy Károly dr................................ 10 Szi nnyei-Merse Pál............................ 171 Vaszary János .................................... 205 Wekerle Sándor ................................ 224 Zichy Mihály .................................... 159 Az uj minisztérium ........................ 235 K rónikák. Bécsi magyar : Bukás ..................... 17 Emma: Levél, a holnap asszonyairól 6 — Levél, a nők gazdasági helyze­téről ............................................... 117 — Levél, Mariska húgomhoz......... 148 — Levél, a hétről ............................ 198 Igno tus : A J ókai szobra................. 49 — Gasztronómia................................ 166 — Áprilisi tréfák ....... 216 — San-Francisco ............................ 272 — Duma ............................................ 329-— Észak és dél (Ibsen halálára) ... 352 — Pesti dolgok. (Városrendezés) ... 384 Kádár: Amiről nem beszélünk ..... 285 — Az alelnöki fizetés ..................... 305 — Hatvanhét és negyvennyolcz ... 365 Kóbor Tamás : Az asszony férje .„ 22 — A választások ............................ 193 — A csodák...................................: ... 229 — Egyenlőség .....:......................... ... 257 — Hirtelen meghalni ..................... 308 — Wahrmann Ernő ........................ 369 K ujon: A t. Házról ........................ 349 O mikron: Potyorek ........................ 400 P aganel: A kegyes ölés ................. 73 — Spanocchi .......................... 101 L ap Paganel: A megappellált csoda..... 137 — A bányarém ................................ 170 — Gorkij és a szabadság................. 261 — Lian-Ai-Hszing levelei ............. 337 — Fehér rózsa — piros rózsa ..... 359 — Bomba a virágban ..................... 373 — A visszaeső ártatlan ................. 390 — A hadnagy orra ........................ 418 Pester Kind: Pesti dolgok (Veres Pálné-utcza) .................................... 86 Puck : Zichy Jenő búcsúja............. 44 — Edvárd király szivaroz ............. 74 —- Ferdinand Károly dala ............. 107 — Dal a gyüszüről ........................ 280 — Nikita Karlsbadba megy ......... 317 — Időszerű rigmusok ............. 334, 359 — Románcz a macsicsról és Zichy Jenőről ........................................... 391­— A nyaralás .................................... 422 Reveur : Fedák Sári cabaretje ..... 339 A rne Saknussem : Az ágyú............. 397 S emper: Debreczen ........................ 1 — Mindenről és sok egyébről ..... 129 — A császárok Bécsben ................. 381 — Primadonnák.....:......................... 405 Sim plex : A kaszinó ........................ 34 S yrion : A karriér, az ablakból nézve 38 — Savanyu Józsi ............................ 123 — Feuerlicht Sára............................ 153 — Egy főherczegnő differencziái ... 182 — A... szent nevében......... ;........ 202 — Bubics ........................................... 222 — Brunkala........................................ 277 T ar Lőrincz : Király változás Dániá­ban ................................................... 69 — Tanulságok.................................. 97 Yorick: Lim-lom... ............................. 177 Ch. V. : Uj korszak ........................ 235 M . P.: Választás ................. 253 P. 1. : Reform a Mont de Piétén 91 X. : Béke ........................................... 65 — A meghiúsult béke ..................... 81 — Glosszák a hétről _ ..................... 113 — Bánffy Dezső................................ 145 — Glosszák a hétről...................... 161 — A megoldás ........ 213 — Zselénslci az antiszemita ......... 269 Kö ltemények. Apor László : Vezeklés..................... 102 Balla Ignácz : Hajnali kép ............. 130­— A Lánczhid.................................... 230 — Egy obeliszkhez ........................ 366 Balla Miklós: A kútnál ................. 258 Dut ka Ákos: Budapest ................. 331 L ap Dutka Ákos : A szén........................ 414 F aragó József: Tüzek ..................... 206 Farkas Imre: Mihály pópa............. 18 — Borús szerelem ............................ 274 — Bercsényi nótája ........................ 350 Fo dor Erzsiké: A lány..................... 419 Fröhlichné Kaffka Margit: Hírek 2 — A vadasi erdő ........................... 87 Ha jdú Endre : Ella ........................ 133 H avasy Endre: Elmúlt a nyár ..... 162 J uhász Gyula: Valami igricz......... 22 — Magányos utón............................ 66 — A költő szól ................................ 90 t~ Maris............................................... 118 — Megy a hajó ................................ 150 — Haza............................................... 270 — Borulásos órán ............... 270 Jörgné Draskóczy Ilma : Alvajárók 55 — Nagy any ó .................................... 387 Kiss József: A Knyáz Potemkir .l- .33- Heine ........................................... 178 Kiss Menyhért: Válasz.................... 382 Ké tly Endre: Megnyugvás ............. 223 K osztolányi Dezső: A magyar pa­raszt ......................................... 214 Köpeczi Boóz Albert: A Szendi Robinsonból .................................... 7 Kún József: A malom (Emile Ver- haeren) ............................................ 162 — Az élet dala (Otto Erich Hart­leben) ............................................... 182 —- Gazdagság .................................... 239 — Con sordino ......... 287 M . Korniss Aranka : Történet ..... 114 Le nkei Henrik: Boccaccio ............. 309 M akai Emil: Malomdal ................. 354 M ezei Sándor: Délibábok népe..... 38 — Virágének .................................... 243 Nógrádi Pap Gyula: Donnár ......... 373 Pa lotay Hugó : A béka..................... 203 Pásztor Árpád : Reggel..................... 82 —- Születésnapomra ........................ 219 — Kalandorok dala ........................ 398 S zabó Endre: Faluhelyen ............. 193 S zabó Sándor: Nyár és ősz ......... 12 — Kis hegyi ösvény........................ 70 Szeb enyei József: Temesvári zárda 98 Szép Ernő: Északa ........................ 50 — A Váczi utczán............................ 146 — A Vezúv ........................................ 254 — Avdéli korzón ............................ 306 — Kapuzárás .................................... 402 Telekes Béla: Üdv, kikelet ......... 291 — Ének az igazságról (Gróf Tolstoj Alexei) ........................................... 368 M . F.: Férfiak.................................... 167

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents