A Hét, 1917. január-június (28. évfolyam, 1-25. szám)

А НЕТ TÁRSADALMI ÉS IRODALMI SZEMLE SZERKESZTI ÉS KIADJA KISS JÓZSEF LV. KÖTET. (1917. JANUÁR, FEBRUÁR, MÁRCZIUS, ÁPRILIS, MÁJUS, JUNIUS.) V it>.teű/9ГЭ BUDAPEST. A HÉT KIADÓHIVATALA VIII., NÉPSZINHÁZ-UTCZA 22. SZ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents