Hidrológiai Közlöny 1956 (36. évfolyam)

1. szám

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0({iHUnajiHbiH opraH BeHrepcKoro nwpojionmecKoro OőmecrBa. Bulletin <le la Société Ilydrologique de la Ilongrie Official Journal of Hungarian Ilydrological íxiciety Bolletino della Societá IJroIogica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Felelős szerkesztő: KOVÁCS GYÖRGY Szerkesztőbizottság a Magyar Hidrológiai Társaság Tudományos Bizottsága. Tagjai: MOSONYI EMIL, a Társaság elnöke CSAJÁGHY GÁBOR, ügyvezető alelnök BÖZSÖNY DÉNES, CSALLÁNY SÁNDOR, DONÁSZY ERNŐ, GALLI LÁSZLÓ, HOLLO ISTVÁN, JOLÁNKAI GYULA, JUHÁSZ JÖZSEF, LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR, PAPP FERENC, PAPP SZILÁRD, PÁTER JÁNOS, PICHLER JÁNOS, SALAMIN PÁL, SCHULHOF ÖDÖN, SZABÓ ZOLTÁN, SZÁSZHELYI PÁL, TÖRÖK LÁSZLÓ és VITÁLIS SÁNDOR T A H T A L 0 >1 J E G Y Z É K CoM'pwmme Sommaire Contents Kommnrio Inhalt Oldal Dr. Horusitzky Ferenc: Újabb hévvízfeltiárások lehetősége Budapesten 4 Dr. Bogárdi János: Néhány jellegzetes összefüg­gés a lebegtetett hordalék szállításánál . . 10 Kozák Miklós: Néhány nempermanens szabadfel­színü vízmozgás számítására szolgáló eljárás ismertetése 17 Kertai Ede: Vízierőművek létesítésének lehetősé­gei és feltételei 33 Dr. Kérdő István: Balineológiai és klimatológiai gyógytényezők együttes hatása 39 Oldal Bernáthné Pártar, Alice di\—Garta Iván dr.—Csik László dr.: Balneoterápiás tapasztalatok kerin­gésszervi betegségekkel szövődött mozgásszervi betegeknél 42 Dr. Donászy Ernő: A Pécsi víz és a Fekete víz elszennyeződése 44 Solymosi Sándor: Fényelektromos iszapmélyöég­mérő berendezés 65 Bálik István: A szennyvizek mezőgazdasági hasz­nosításának lehetőségei hazáinkban G9 Szaknyelvünk fejlődéséért 79 Enciklopédia 80 Szerkesztőség az Építőipari Műszaki Egyetem II. sz. Vízépítéstani Tanszékén (Budapest XI, Budafoki-út Hl Szerkeszt«: Budapest XI, Kanizsai-utca 35. Távbeszélő: 45fi—125 Felelős kiadó: Solt Sándor. Kiadja a Műszaki Kfíny/ kiadó, Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 22. sz. Távbeszélő: 113—450 Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 23 878 201—41 Előfizetési díjak a Posta Központi Hírlapiroda Ü. V. (Bp., József Nádor-tér 1. Távbeszélő: 180 850) fii 254. sz egyszámlájára fizetendők be

Next

/
Thumbnails
Contents