Hidrológiai Közlöny 1998 (78. évfolyam)

1. szám

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY Magyar Hidrológiai Társaság 1027. Budapest, Fő u. 68. IV. em. Telefon: 201-7655 Főszerkesztő: Editor-m-i 'hief: VÁGÁS ISTVÁN 6726. Szeged, Székely sor 13/A Telefon: (62)-436-558 6701. Szeged, Pf. 390. Szerkesztőbizottság: Elnök: Techn. szerkesztő: Techn editor: BÉKÉSI JÁNOS Trend Építőipari Környezetvédelmi Kft. 1027 Budapest, Csalogány u. 23. Telefon: 201-7739. líditorial Hoard: Chairman: OLLOS GÉZA Budapesti Műszaki Egyetem 1111. Budapest, Műegyetem rakpart 3.. Telefon: 463-1111. Tagok: Members: STAROSOLSZKY ODON a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BENCSIK BELA BERCZ1K ÁRPÁD BOGNÁR GYŐZŐ CSANÁDY MIHÁLY DOMOKOS MIKLÓS FEJÉR LÁSZLÓ FELFÖLDY LAJOS HASZPRA OTTÓ KALICZKA LÁSZLÓ KARÁCSONYI SÁNDOR KONTÚR ISTVÁN KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ MARFAI LASZLO RÁTKY ISTVÁN SALAMIN ANDRÁS SELLYEY GYULA SOMOGYI SÁNDOR SZALAI GYÖRGY SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN SZÖLLŐSI ZOLTÁN VÁRALLYAY GYÖRGY VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ VITÁLIS GYÖRGY ZSUFFA ISTVÁN Kiadja a Magyar Hidrológiai Társaság, 1027. Budapest, Fő u. 68. Telefon: 201-7655. A kiadásért felel GESZLER ÖDÖNNÉ. INNOVAPRESS, 1027. Budapest, Fö u. 68. E számot terjesztette. Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest.. Ára: 700 Ft. Megjelenik kéthavonként HIRDETÉS ADVERTISEMENT Magyar Hidrológiai Társaság, 1027 Budapest, Föu. 68. Telefon: 201-7655. Fax: 202-7944 HIDROLOGIAI KÖZLÖNY is owned bv the Magyar Hidrológiai Társaság (Hungárián Hvdrological Society) and is published bimonthly. l'ermission to copy is treely granted provided full credit is given to HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY and the author(s) and the date of originál publication is shown Indexed in Appl. Mech. Revv. Chem Abstr. Fluidex. Geotechn. Abstr. Meteor/Geoastrophys. Abstr Sel. Water Res Abstr. Index: 25374 HU ISSN 0018-1323

Next

/
Thumbnails
Contents