Híradástechnika, 1979 (30. évfolyam, 1-12. szám)

A HÍRADÁSTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET FOLYÓIRATA Tartalomjegyzék XXX. évfolyam (1979) Szám Oldal Dr. Ambrózy András —Dr. Tarnaij Kálmán: Barta István szerepe a BME híradástechnikus mérnökök képzésének létrehozásában .................. 10 297 Bajor András — Farkas Sándor: Mű­anyagok galvanizálása 4 114 Dr. Barát Zoltán: Barta István hozzá­járulásai a műszaki akusztikához ... 10 294 Dr. Bársony Péter: Mikrohullámú Ferrites Konferencia ......................... 2 38 Bessenyei Gáborné—Dr. Hangos István: Az integrált áramkörök fém-kerámia tokozásának technológiai problémái és perspektívái ....................................... 3 83 Dr. Budincsevits Andor: Oxidkerámiák 5 149 Czeiner Antal: Mintaszámláló berende­zés alkalmazása az üzemeltetésben 7 207 Dallos György—Szabó Csaba —Győri Jenő: Csomagszórású rádióterminál adatátviteli sebességének növelése ... 11 — 12 347 Dauner Henrik—Ducza István—Novák Ernő: Harmadik generációs mikro­hullámú rádiórelé berendezések anyag-, alkatrész-, szereléstechnikai problémái ................................................ 8 238 Dr. Dékány Lászlóné—Dr. Kormány Teréz: A villamos érintkező felületek hibásodási mechanizmusa.................... 8 247 Dr. Domonkos Sándor: Továbbképzés a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán.................................................. 5 145 Fazekas Kálmán: Sebesség-torzítás függvény alkalmazása a kép-kódolás­ban ........................................................... 11-12 339 Dr. Ferenczy Pál—Kis-Szölgyérni Fe­renc—Dr. Pálinszky Antal: Üj rend­szerű PÁL dekódolási eljárás ........... 2 33 Dr. Ferenczy Pál: Barta István úttörő munkája a hazai televíziózás megte­remtésében .............................................. 10 299 Frigyes István: Negyedik hatványra emelő vivővisszaállító áramkörök viselkedése sávkorlátozott és zajos környezetben .......................................... 1 23 Gaál József: Szóráscsökkentő mintavé­teli módszerek alkalmazása lineáris hálózatok Monte-Carló analízisének gyorsítására.............................................. 10 302 Gaál József —Gefferth László —Géher Károly— Halász Edit—Trón Tibor: Szűrőbehangolást szimuláló statisz­tikus programrendszer ...................... 11 — 12 329 Dr. Géher Károly: Számítógépprogramok katalógusa, 1978 6 168 Dr. Gordos Géza: Üjabb eredmények a gépibeszédfeldolgozásban .................... 11 — 12 375 Szám Oldal Dr. Gottwald Péter —Dr. Ambrózy András: Adalékelosztás mérése vé­kony GaAs és Si epitaxiális rétegek­ben ........................................................... 11-12 363 Dr. Grad János: A mintavételező áram­kör mint fázisdetektor ........................ 10 310 Dr. Gránát János — PfHegel Péter: Háló­zati transzformátorok méretezése EMG 666 asztali kalkulátoron............. 5 135 Gudenus László né: Relék (jelfogók) tranziens lengéséből eredő zaj............. 7 212 Dr. Herendi Miklós: Programrendszer LC szűrők tervezésére ......................... 8 225 Huber, Diethard: Mikrohullámú alkat­részgyártáshoz használható félvezető anyagok minősítése................................. 7 203 Jutási István: Távközlőrendszerek kül­földi értékesítése export fővállalko­zásban ....................................................... 9 269 Kalinyin A. I. — Samsin V. A. : Az elektromágneses összeférhetőség (kom­patibilitás) feltételeinek vizsgálata rádiórelé-vonalak optimális telepítése esetén......................................................... 9 259 Dr. Kóczy T. László: Nemzetközi tele­fonforgalom-elméleti szeminárium Budapesten ............................................ 2 42 Koscielny, Czeslaw: Hibacsomó-javítás hardware megvalósítása ciklikus Reed—Solomon-kódok segítségével 4 119 Kovács Endre: Tartásidőmérő berende­zés a távbeszélő központok részére__ 2 55 Dr. Kovács Magdolna: LSI áramkörök és mikroprocesszorok hazai szak­irodalma .................................................. 9 277 Köveskúti Lajos: Felhasználói igények az alkatrésziparral szemben ............... 5 129 Kulcsár Gábor: Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal........................ 6 161 Kiirthy Zoltán: Mikroelektronikai Al­katrész Konferencia ............................. 2 60 Littvai István: 30 éves a szovjet —magyar műszaki-tudományos együttműködés 9 257 Dr. Magos András: Inhomogén szige­telésű hullámvezetők diszperziós függ­vényének számítása sorbafejtéssel 11 — 12 356 Monostori László: MOS tranzisztorok kétdimenziós numerikus analízise 7 193 Dr. Nagy Péter: Statikus teletext gene­rátor ........................................................... 11-12 337 Dr. Pálinszki Antal: PÁL és NTSC jelek előállításának a szokásostól eltérő megoldásai ....,..................................... 1 19 Dr. Pálinszki Antal: PAL-rendszerü de­kódolás alapsávi késleltetés felhasz­nálásával ................................................ 3 70 Híradástechnika XXXI. évfolyam 1980. 1 — 2. szám 39

Next

/
Thumbnails
Contents