Historia, 3. évfolyam (1930.)

III. ÉVF. // BUDAPEST, 1930 JAN.-MÁRC. HÓ // 1—3. SZÁM MEGJELENIK ÉVENTE TÍZ SZÁM II ISTÓK II SZERKESZTŐSÉG PESTBUDAI EMLÉKLAPOK SZERKESZTI DR. GÁRDONYI ALBERT SZÉKESFŐVÁROSI FŐLEVÉLTÁROS CSALÁDTÖRTÉNETI LAPOK SZERKESZTI REXA DEZSÓ PEST VÁRMEGYE FŐLEVÉLTÁRNOKA HONISME ÉS HELYTÖRTÉNET SZERKESZTI DR. LUKINICH IMRE EGYETEMI NY. r. TANÁR HADIMŰZEUMI LAPOK SZERKESZTI vitéz AGGHÁZY KAMIL A M. KIR. HADTÖRTÉNELMI MÚZEUM IGAZGATÓJA MAGYAR MŰEMLÉKEK SZERKESZTI DR. SZÖNYI OTTÓ A MŰEMLÉKEK ORSZ. BIZOTTSÁGA ELŐADÓJA FELELŐS SZERKESZTŐ HORVÁTH KÁROLY SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST VI, ANDRÁSSYsÚT 20. TELEFON: AUTOMATA 299-92 ELŐFIZETÉSI DÍJAK EGÉSZ ÉVRE 30 P FÉLÉVRE 16 P MINDEN A LAPRA VONATKOZÓ LEVELEZÉS (KÉZIRAT, REKLAMÁCIÓ, ELŐFIZETÉS STB) BUDAPEST VI, ANDRÁSSY-ÚT20 ALÁ CÍMZENDŐ Lapunk ezen száma 3000 példányban jelent meg.

Next

/
Thumbnails
Contents