Historia, 4. évfolyam (1931.)

IV. ÉVFOLYAM. // BUDAPEST, 1931. // 1—2. FÜZET. MEGJELENIK ÉVENTE 4 FÜZET. HISTÓRIA A MAGYAR MULT EMLÉKEIVEL ÉS ESE* MÉNYEIVEL FOGLALKOZÓ FOLYÓIRAT. SZERKESZTI VITÉZ AGGHÁZY KAMIL A M. K1R. HADTÖRTÉNELMI MÚZEUM IGAZGATÓJA DR. GÁRDONYI ALBERT DR. LUKINICH IMRE SZÉKESFŐVÁROSI FŐLEVÉLTÁROS EGYETEMI NY. R. TANÁR REXA DEZSÓ DR. SZÖNYI OTTÓ ÉLTÁRNOKA A MÚEMLÉ] KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL PEST VÁRMEGYE FŐLEVÉLTÁRNOKA A MŰEMLÉKEK ORSZ. BIZOTTSÁGA ELŐADÓJA HORVÁTH KÁROLY FELELŐS SZERKESZTŐ. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST VI, TERÉZÍKÖRÚT 23. I. EM. TELEFON: AUT. 299-92. ELŐFIZETÉSI DÍJAK EGÉSZ ÉVRE 30 P FÉLÉVRE 16 P MINDEN A LAPRA VONATKOZÓ LEVELEZÉS (KÉZIRAT, REKLAMÁCIÓ, ELŐFIZETÉS STB) BUDAPEST VI, TERÉZ-KÖRÚT 23 ALÁ CÍMZENDŐ Lapunk ezen száma 3000 példányban jelent meg.

Next

/
Thumbnails
Contents