Historia, 5. évfolyam (1932.)

V. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1932. MEGJELENIK ÉVENTE 4 FÜZET. 1—4. FÜZET. HISTÓRIA A MAGYAR MULT EMLÉKEIVEL ÉS ESEMÉNYEIVEL FOGLALKOZÓ FOLYÓIRAT. SZERKESZTI VITÉZ AGGHÁZY KAMIL A M. KIR. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM IGAZGATÓJA DR. GÁRDONYI ALBERT DR. LUKINICH IMRE SZÉKESFŐVÁROSI FÖLEVÉLTÁROS EGYETEMI NY. R. TANÁR REXA DEZSŐ DR. SZÖNYI OTTÓ PEST VÁRMEGYE FŐLEVÉLTÁRNOKA A MŰEMLÉKEK ORSZ. BIZOTTSÁGA ELŐADÓJA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL HORVÁTH KÁROLY FELELŐS SZERKESZTŐ. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 23. I. EM. TELEFON: 29-9-92. ELŐFIZETÉS I DIJAK EGÉSZ ÉVRE 30 P FÉL ÉVRE 16 P MINDEN A LAPRA VONATKOZÓ LEVELEZÉS, (KÉZIRAT, REKLAMÁCIÓ, ELŐFIZETÉS STB) BUDAPEST, VI,, TERÉZ-KÖRUT 23. SZ. ALÁ CIMZENDÖ

Next

/
Thumbnails
Contents